plakat

Od stycznia do marca Brama Poznania zaprasza na wystawę "Sceny nieistotne", na którą składają się kolaże zestawiające postacie z fotografii Jana Kurka. Zdjęcia, jakie posłużyły do zbudowania przestrzennych scen, dokumentowały przedpołudniowe spacery po ulicach Łazarza z lat 1967-1969.

Jan Kurek bez żadnych nadziei na publikację swoich fotografii, rejestrował codzienne wydarzenia uliczne nie mieszczące się w oficjalnym sposobie prezentowania świata. Jako operator telewizyjny znał doskonale wytyczne określające co, w jaki sposób, dlaczego i po co - należy pokazywać w mediach. Łazarska rzeczywistość, jaką bez pretensji i na własne potrzeby fotografował odpoczywając jednocześnie od propagandowej wizji świata, nie mieściła się w tych ramach. Nie ma tam doniosłych wydarzeń, nie ma ilustracji problemów politycznych, nie ma postaci zasługujących na upamiętnienie. Ten świat nie miał trafić do opracowań historycznych. Jako szary i zwykły, nie był wart uwagi.

Więcej informacji

opr.sw

Zobacz bramapoznania.pl/