logo Akademii Muzycznej

"...W żywiole powietrza, lądu, morza i pieczar podziemnych..." (Czesław Miłosz)

Koncert cykliczny Ważne relacje powstał z inicjatywy dr hab. Katarzyny Polonek i dra hab. Marcina Sikorskiego. Termin relacje odnosi się do relacji pomiędzy studentem a nauczycielem, które mają przybliżyć studentom istotę artystycznego współdziałania i dialogowania poprzez wspólne wykonanie utworów kameralnych. Działanie to, pod życzliwym okiem prowadzącego, motywuje młodych muzyków do scenicznej spontaniczności, uczy jak reagować na inspiracje ze strony partnerów, uczy również w sposób praktyczny technik gry zespołowej.

W programie m.in. utwory Haydna, Cassado, Prokofiewa, Francka i Ravela

Wstęp wolny

Zobacz www.amuz.edu.pl