plakat

X Festiwalu Niezależnej Twórczości Filmowej Osób Dojrzałych "Wyścig Jaszczurów" - zgłaszanie prac konkursowych

W pokazie konkursowym mogą uczestniczyć filmy i fotografie zrealizowane przez autorów, którzy w dniu zgłaszania filmu lub fotografii mają ukończone co najmniej 60 lat. W przypadku pracy zbiorowej, przynajmniej jeden z twórców musi mieć ukończone 60 lat.

Utwory zgłaszane na konkurs nie ogą być realizacjami komercyjnymi bądź promocyjnymii nie mogą powstać wcześniej niż w 2009 r. Czas trwania filmu nie może przekraczać 60 minut. Każdy autor może zgłosić maksymalnie 3 filmy i  10 fotogrfii lub 3 cykle zdjęć.

Filmy i fotografie należy zgłaszać pod adresem - Polskie Towarzystwo Artystów, Autorów i Animatorów Kultury PTAAAK, os. Wichrowe Wzgórze 17 m. 2, 61-676 Poznań. Organizator nie pobiera żadnych opłat za zgłoszenie filmu lub fotografii.

Termin nadsyłania prac wraz z kartą uczestnictwa upływa ostatecznie 15 października br., do godz. 24:00.

Karta zgłoszenia filmu

Karta zgłoszenia fotografii