Zdjęcie mikroskopowe przedstawiające nieregularne kształty na szarym tle.

Rezydencje artystyczne - Język wody - warsztaty storytellingu

2022-07-09 ( sobota )
10:00-13:00
CK Zamek, Pracownia Milpy, pok.60 (parter), ul. Święty Marcin 80/82, Poznań

Warsztaty storytellingu dla dzieci, dorosłych i seniorów z Diego Gutierrezem Valladaresem i Roberto Niño Betancourtem.

Warsztaty w języku angielskim, tłumaczone na język polski

Co może  powiedzieć nam Warta? Jaką opowieść można wysnuć z perspektywy mikroorganizmów żyjących w jej nurcie?
Dołączcie do Organizatorów, aby odkryć skrywane rzeczne tajemnice i miniaturowe opowieści, które tkwią w warcianym krajobrazie. Będziecie zgłębiać mikroskopijny świat, aby odkryć żywe istoty, których prawdopodobnie nigdy wcześniej  nie widzieliście.

Czego możemy dowiedzieć się o rzece Warcie na podstawie jej jak najbardziej żywych elementów, które są tak małe, że nie jesteśmy w stanie dostrzec ich gołym okiem? Dzięki technologii będziemy mogli zobaczyć mikroorganizmy, które żyją wokół i w pobliżu rzeki, aby lepiej zrozumieć piękno i złożoność przyrody otaczającej Poznań.

Korzystając z technik mikroskopowych będziemy mogli obserwować mikroorganizmy żyjące w wodzie, na roślinach, a nawet w wytworzonych przez człowieka odpadach, na które można natknąć się nad rzeką. Wspólnie będziemy w stanie zbudować zbiorową narrację, która będzie płynąć równie wartko jak rzeka, w oparciu o dokonane podczas warsztatów odkrycia i o własne doświadczenia. Będzie to narracja złożona z wielu głosów i świadectw różnych pokoleń, których dźwiękowa rejestracja pozwoli uchwycić odmienne punkty widzenia; opowieść rozpięta między różnymi skalami i kontekstami w nieustannym przepływie. Jednocześnie my będziemy dzielić się naszymi wspomnieniami, aby stawiać pytania i konstruować nowe rozmowy.

Niniejszy warsztat jest skierowany do dzieci, dorosłych i seniorów zainteresowanych wodą. W trakcie naszego spotkania, uczestnicy będą mogli dowiedzieć się więcej o mikroorganizmach i podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat swoich relacji ze środowiskiem naturalnym funkcjonującym w zurbanizowanym otoczeniu.