plakat wydarzenia

Recital dyplomowy studentów Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej

19.03.2019
17:00

Dyplomy licencjackie

Program:

Antonina Pedrycz z klasy dra Macieja Grosza

Paweł Włosiński z klasy dr hab. Teresy Krasowskiej, prof. AM

Sara Ortac z klasy dr Marianny Majchrzak

Artur Respondek dra hab. Jana Borowskiego prof. AM

Aleksandra Maćkowiak z klasy dra hab. Tomasza Dzięcioła, prof. AM

Marcin Dąbrowski z klasy prof. zw. dra hab. Leszka Bajona

Weronika Kulczycka z klasy dr Marianny Majchrzak

Natalia Wensierska z klasy dr Marianny Majchrzak

Wiktoria Płoszyńska z klasy prof. zw. dra hab. Przemysława Pałki

Amadeusz Stachowski z klasy dra hab. Tomasza Dzięcioła, prof. AM

Hubert Sternalski z klasy prof. dr hab. Magdaleny Wdowickiej-Mackiewicz oraz dr Marianny Majchrzak

Chór Szkoły Podstawowej nr 65 w Poznaniu "Żwigurki"

kier. art. Natalia Kłysz-Sokalska

Chór Kameralny Motet et Madrigal

kier. art. Sławomir Kowalski

Chór Kameralny Sine Nomine

kier. art. Anna Hyjek

Zespół wokalny dla praktyk studenckich studiów licencjackich

opieka merytoryczna: Sławomira Raczyńska, Izabela Zalewska

Żeński zespół wokalny

przygotowanie: Natalia Wensierska

Chór Cantilena

kier. art. Robert Płócienniczak

Seniorzy Grodziskiej Orkiestry Dętej

kier. art. Hubert Sternalski

solo: Maciej Michałowicz, Mikołaj Jarczyński, Aleksandra Maćkowiak, Michalina Kołtowska, Sylwia Makowska, Wiktoria Płoszyńska

solo instrumentalne: Zuzanna Ambroży, Hubert Sternalski,

akompaniament: Jakub Koterba, Marcin Gałęski, Arkadiusz Paszkowiak, Alicja Wasilewska, Stanisław Łukasz Groszewski, Jakub Szwarc

prowadzenie koncertu: Sylwia Makowska, Błażej Mazanowski

Zobacz www.amuz.edu.pl/