Na zielonym tlr logo 14. Międzynarodowy Konkursu Lutniczego im. Henryka Wieniawskiego.

Do udziału w 14. Międzynarodowym Konkursie Lutniczym im. H. Wieniawskiego w Poznaniu zgłoszono 88 skrzypiec. Zostały one zbudowane przez zawodowych lutników z 14 krajów świata: Belgii, Bułgarii, Chin, Czech, Francji, Hiszpanii, Hong Kongu, Japonii, Korei Południowej, Niemiec, Polski, Słowenii, Wielkiej Brytanii i Włoch. 

Jury 14. Międzynarodowego Konkursu Lutniczego im. H. Wieniawskiego

  1. Francis Kuttner - Przewodniczący
  2. Bartosz Bryła
  3. David Gusset 
  4. Laura Hamilton
  5. Ulrich Hinsberger
  6. Marcin Krupa
  7. Philippe Mahu 

Transmisja online przesłuchań III etapu: 12 maja 2021

W III etapie Konkursu Jury w pełnym składzie dokonuje oceny dźwiękowej instrumentów w warunkach estradowych. Na poszczególnych instrumentach grają skrzypkowie-soliści w dwóch turach: z towarzyszeniem fortepianu (przesłuchania przedpołudniowe) i z towarzyszeniem orkiestry (przesłuchania popołudniowe).
Ta część Konkursu była dotychczas otwarta i dostępna dla publiczności. Ze względu na pandemię COVID-19 zdecydowano się przeprowadzić transmisję online na kanale YouTube Wieniawski PL, z zachowaniem pełnej poufności (Konkurs jest anonimowy). Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli, to obok transmisji Organizatorzy chcieliby zapewnić możliwość uczestnictwa publiczności, w ilości dozwolonej przepisami.
Przesłuchania kameralne odbędą się w Sali Hiszpańskiej Muzeum Narodowego, a estradowe w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Więcej informacji: lutniczy.wieniawski.pl