na ciemnozielonym tle biały tytuł spektaklu

Żniwa - spektakl Polskiego Teatru Tańca

01.04.2023
20:00

Opowieść o wspólnocie, która żyje i umiera w cyklicznym rytmie Natury.

Zmysłowa aura świętojańskiej nocy, dotknięcie polskiej kultury agrarnej, inspirowane pracami Oskara Kolberga i Rokiem Polskim Zofii Kossak-Szczuckiej. Mityczna opowieść o powrocie Odyssa do Itaki na kanwie Powrotu Odysa Stanisława Wyspiańskiego. Kompozycje Eugeniusza Rudnika - pioniera polskiej muzyki elektronicznej i kurpiowskie pieśni miłosne w wykonaniu Adama Struga. Ascetyczna oprawa wizualna, której dominantą są kostiumy utkane z juty. Heterogeniczność tworzywa spektaklu uosabia podwójne oblicze cyklu żniw. Mityczne - rozumiane jako następstwo narodzin i śmierci w rytmie pór roku; egzystencjalne - odkrywające mroczne obszary ludzkiej natury - zasiewanie i zbieranie nienawiści. 

Reż. Igor Gorzkowski, choreografia Iwona Pasińska i zespół PTT

Spektakl bez ograniczenia wieku, sugerowany widzom od 12. roku życia

materiały Polskiego Teatru Tańca

Informacje o cenach i dostępności biletów na stronie Teatru

Bilety dostępne w:

Zobacz www.ptt-poznan.pl