Baner promujący wydarzenie.

Międzynarodowe Targi Energetyki Expopower to jedno z najważniejszych w Polsce wydarzeń od lat gromadzące w Poznaniu polską i zagraniczną branżę energetyczną. Zakres tematyczny obejmuje szeroką gamę zagadnień związanych z energetyką przemysłową, ale również systemami automatyki, sterowania oraz instalacji niskiego napięcia. Wśród zwiedzających targi są przedstawiciele grup energetycznych, zakładów przemysłowych, firm i hurtowni elektrotechnicznych.
Światowe trendy w energetyce, innowacje, wyzwania i bezpieczeństwo energetyczne - przegląd oferty wystawców stanowi inspirację dla wielu firm do wprowadzenia nowatorskich rozwiązań. W targach uczestniczą firmy z wielu krajów świata. To dobra okazja, by poznać rynkowe trendy, także międzynarodowe, wymienić doświadczenia, dowiedzieć się przed jakimi wyzwaniami i możliwościami stoi branża.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Surowce, technologie i urządzenia do wytwarzania energii elektrycznej
 • Materiały i urządzenia do przesyłu energii elektrycznej
 • Centralne i miejscowe systemy dystrybucji energii cieplnej
 • Układy nadzoru, kontrolno-pomiarowe i sterujące w sieciach elektroenergetycznych
 • Materiały, osprzęt i aparatura telekomunikacyjna
 • Systemy i układy przetwarzania energii                                                               
 • Urządzenia i technologie zasilania gwarantowanego
 • Aparatura, urządzenia i systemy zabezpieczeń stacji transformatorowo - rozdzielczych wysokich, średnich i niskich napięć
 • Urządzenia i instalacje przeciwprzepięciowe i odgromowe
 • Liczniki i mierniki wielkości elektrycznych
 • Czujniki i detektory wielkości nieelektrycznych                                                              
 • Elementy i systemy instalacji elektrycznych
 • Systemy i układy automatyki i sterowania procesami produkcyjnymi
 • Źródła światła i osprzęt oświetleniowy
 • Sprzęt i oprogramowanie informatyczne w elektroenergetyce
 • Energetyka jądrowa                               
 • Obrót energią elektryczną
 • Usługi budowlano - montażowe, remontowe i eksploatacyjne
 • Dostawy hurtowe i detaliczne materiałów i urządzeń
 • Usługi finansowe i w zakresie zarządzania

Bilet upoważnia do wstępu na całą ekspozycję targów Greenpower i Expopower.
Kupując bilet online zobowiązuję się do przestrzegania REGULAMINU.

Bilety dostępne w: