plakat

Druga odsłona imprezy, która stwarza możliwość spotkania z różnymi formami sztuk wizualnych.

Od 25 maja do 1 czerwca będzie można wziąć udział w wystawach, spotkaniach z artystami, warsztatach i koncertach organizowanych przez ponad 30 podmiotów - galerie, centra sztuki współczesnej, przestrzenie ekspozycyjne. W Zamku będzie można obejrzeć wystawy: "Lost Horizon" w Galerii Fotografii pf i podsumowanie rezydencji artystycznej Małgorzaty Myślińskiej w Sali 101. Z okazji Poznań Art Week obie wystawy będą czynne także w poniedziałek 28 maja.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest wielowymiarowe pojęcie redystrybucji. Z jednej strony jest to określenie odnoszące się do różnego rodzaju "re - praktyk' polegających na zawłaszczaniu i reinterpretacji obrazów, symboli i wzorców kulturowych. Z drugiej strony jest ono bezpośrednio związane z pytaniem o udział czynników społecznych i politycznych w kształtowaniu kultury. Z trzeciej - termin dotyka także dystrybucji przekazów w mediach, w szczególności tych, których nie można jednoznacznie zakwalifikować do sfery sztuki lub sfery poza sztuką oraz tych, które nie uzyskały aprobaty instytucji artystycznych.

Jednym z istotnych punktów PAW jest Wystawa Końcoworoczna na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Poznań Art Week 2018 jest także sceną dla artystycznych debiutów oraz działań efemerycznych i inicjatyw tymczasowych. Dzięki temu Poznań Art Week jest jedynym wydarzeniem artystycznym w stolicy Wielkopolski, które łączy ze sobą we wspólnym programie całe środowisko twórców i animatorów kultury działających na polu sztuk wizualnych.

Wstęp wolny.

Zobacz ckzamek.pl