plakat

Otwarte wykłady, które odbywają się w drugi wtorek każdego miesiąca. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja UAM oraz Centrum Kultury "Zamek" zapraszają na pierwsze spotkanie w nowym cyklu "Uniwersyteckich Wykładów na Zamku", poświęconym w tym roku problemowi wiedzy. 

Wykład wygłosi prof. UAM dr hab. Jarosław Liberek z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, a jego tytuł brzmi: Filolog na tropach zwyczajów, konwencji i norm. Według jednej z najbardziej rozpowszechnionych definicji, filolog to specjalista w zakresie języka i literatury jakiegoś narodu lub kręgu cywilizacyjnego, a więc ktoś, kto ma na ten temat odpowiedni zasób wiedzy. Głównym przedmiotem rozważań będzie zatem ów zasób, ale przede wszystkim w odniesieniu do języka i komunikacji, gdyż autor wykładu jest językoznawcą polonistycznym. Wiedza dotycząca kodów służących ludzkiemu komunikowaniu się zakłada nie tylko znajomość modeli, wzorców i norm, które stanowią mniej lub bardziej abstrakcyjne odzwierciedlenie języka, lecz również zwyczaju językowego (uzusu). Ta dychotomiczna zasada odnosi się do specjalistów i laików. Filolog zgłębiający tajemnice gramatyki i jednocześnie lekceważący poznawanie uzusu jest tak samo ułomny, jak laik uparcie odrzucający naukowe bądź popularnonaukowe opisy języka. Harmonia między wiedzą wyraźną i wiedzą jasną jest istotą rozumienia.

Wstęp wolny.

Zobacz fuam.pl/pl/rusza-nowy-cykl-uniwersyteckich-wykladow-na-zamku/