plakat

Wystawa prac dyplomowych studentów Katedry Biżuterii Akademii Sztuk Pięknych im Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Tematyka prac, rodzaj użytych materiałów i technologii jest bardzo różny. Wynika z indywidualnych predyspozycji dyplomantów i wykorzystania właściwych środków plastycznych adekwatnych do prezentowanych problemów. Część z nich to gotowe oferty do wdrożenia na rynek, część to bardzo osobiste wypowiedzi artystyczne. Poprzez prezentowane prace widać osobowości dyplomantów, ich różnorodne obszary zainteresowań i fascynacji.

Katedra Biżuterii Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi to miejsce, w którym młodzi projektanci od 60 lat zgłębiają tajniki tworzenia autorskiej biżuterii. W tym czasie, pierwszy program dydaktyczny, którego podstawy opierały się na koncepcjach Władysława Strzemińskiego i Leny Kowalewicz-Wegner, ewoluował, ale jego zasadnicze założenia obecne są w pracowniach katedry do dzisiaj. Co roku, kilku lub kilkunastu absolwentów opuszcza mury Akademii realizując dyplomy, które stanowią podsumowanie tego etapu kształcenia i są sprawdzianem zdobytych umiejętności projektowych i warsztatowych. Na wystawie prezentowane są realizacje pochodzące z Pracowni Biżuterii, Pracowni Emalii i Pracowni Form Złotniczych. To biżuteria artystyczna, unikatowa, ale i ta tworzona z myślą o masowym odbiorcy. Całość stanowi przegląd dokonań młodych projektantów, którzy swymi realizacjami wyznaczają nowe kierunki rozwoju tej dziedziny sztuki i w kreatywny sposób interpretują wybrane tematy.

Wernisaż 24.01.2019, godz. 19:00. Wystawa czynna do 15.02.2019, godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 11:00 - 19:00. sobota: 11:00 - 15:00.