Na grafice fragment plakatu promującego wydarzenie.

"Wystawa  jednego eksponatu" to prezentacja najciekawszych i najbardziej wartościowych obiektów wydobytych z przepastnych muzealnych magazynów. Co miesiąc, w siedzibie Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 zademonstrowany zostanie jeden eksponat i jego wyjątkowa historia. Część obiektów pozyskana została przez Muzeum przed laty, część - to nowe nabytki, które darczyńcy przekazali w ramach zainaugurowanej w 2018 roku zbiórki pamiątek dla nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego. "Wystawa jednego eksponatu" to nie tylko prezentacja kolekcji, ale również przedsięwzięcie podkreślające rangę i znaczenie każdej pamiątki po Powstaniu Wielkopolskim jaka trafia do muzealnych zbiorów.

Bohaterem pierwszej odsłony "Wystawy jednego eksponatu" będzie poduszka do odznaczeń Towarzystwa Powstańców i Wojaków im. gen. Józefa Hallera. Ta cenna pamiątka przekazana do Muzeum przez Stanisława Tulińskiego - syna powstańca wielkopolskiego, jest przykładem jak unikatowe obiekty przechowywane są w rodzinnych archiwach i jak pieczołowicie Wielkopolanie pielęgnują pamięć o przeszłości.

"Wystawa jednego eksponatu" będzie gościć pod dachem Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 do 6 stycznia 2022 roku - w comiesięcznym cyklu, prezentując wybrane przez kuratorów najciekawsze eksponaty i archiwalia.

Więcej informacji

opr.sw