Blaszany kruk.

Wystawa Barbary Wilińskiej - Opowieści blaszanego koguta

15.12 – 28.02.2022

Wystawa prezentuje grafiki i obiekty inspirowane dawnymi baśniami, legendami i pieśniami bretońskimi. Poznamy Syrenę, Ptaszka Śmierci, cudowną Rybę świętego Corentina, Anioła, który został małżonkiem, Morze Katuszy, Dolinę Krwi i świętego Korneliusza, ukrytego w uchu woła.
Barbara Wilińska - śpiewaczka, multiinstrumentalistka, trenerka głosu, malarka, kaligrafka. Zajmuje się archaicznymi technikami śpiewu, śpiewa pieśni średniowieczne z tradycji europejskich, pieśni słowiańskie i bałkańskie, improwizuje głosem. Opowiada i wyśpiewuje historie. Od wielu lat maluje i kaligrafuje, co zaowocowało licznymi wystawami indywidualnymi i udziałem w wystawach zbiorowych. Swoje umiejętności i zainteresowania wykorzystuje w pracy edukacyjnej i artystycznej poprzez koncerty, udział w projektach indywidualnych i grupowych, prowadzenie regularnych i okazjonalnych warsztatów wokalnych i kaligraficznych oraz zespołów folkowych i śpiewu tradycyjnego.