Zbliżenie na jasną formę przypominającą fragment szkieletu na beżowym kamiennym tle. Przedmiot wydaje się stworzony ręcznie - na brzegach dostrzec można regularne szwy.

"Soviet Anthropocene 1933" - wystawa Lii Dostlievej

27.10 – 30.11.2022
12:00

W projekcie "Soviet Anthropocene 1933" Lia Dostlieva pracuje z traumą historyczną i antropocenem, przyglądając się równoległym gestom odkrywania historii i jej wymazywania. Punktem wyjściowym dla projektu jest praca radzieckiego paleontologa Valeriana Vebera "Trilobites of the Donetz basin", wydana w roku 1933, kiedy w radzieckiej Ukrainie na skutek sztucznego głodu zmarło kilka milionów ludzi.

Artystkę interesuje równoczesność gestu odkrywania historii i jej wymazywania; współistnienie świata rodzącej się sowieckiej paleontologii, zafascynowanego wymarłymi światami i bardzo realny świat żyjących i oddychających ludzi, którzy powoli umierali z głodu oraz symetria między wydobywaniem z ziemi obiektów i zakopywaniem w niej dowodów zbrodni. Lia Dostlieva jest autorką między innymi obiektów wykonanych z tekstyliów - hybrydowych organizmów, przypominających relikty archeologiczne, które zaprezentuje na wieńczącej rezydencję wystawie.

Wstęp wolny.

Zobacz ckzamek.pl