Logo Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości (jego częścią jest Muzeum Armii "Poznań").

Wystawa czasowa - Z nadzieją na Niepodległą. Wielkopolanie na frontach Wielkiej Wojny (1914-1918)

10.11 – 26.03.2023

Historia pierwszej wojny światowej (1914-1918) to suma traumatycznych doświadczeń milionów ludzi,  jest obszernym, wielowątkowym tematem. Wystawa w Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 przedstawia tę historię przez pryzmat indywidualnych losów Wielkopolan - żołnierzy, którzy po powrocie z Wielkiej Wojny w grudniu 1918 roku wzięli udział w Zwycięskim Powstaniu.

Jan Gruszka, kurator wystawy: "Długo rozważaliśmy w jaki sposób opowiedzieć o wojennych przeżyciach wielu tysięcy Wielkopolan - żołnierzy armii niemieckiej - walczących na tej wojnie za obcą sobie sprawę. Świadomie zrezygnowaliśmy z opisu przebiegu poszczególnych bitew, kampanii i działań wojennych toczących się na frontach pierwszej wojny światowej. W naszej opowieści postawiliśmy na pierwszym miejscu człowieka - skupiając się na ukazaniu zbiorowych i indywidualnych doświadczeń Wielkopolan. Spośród licznych wojennych historii, jakie skrywają ludzkie życiorysy, przedstawione zostały jedynie te wybrane".

Przywołane relacje, wspomnienia, czy korespondencje obrazują indywidualne doświadczenia konkretnych bohaterów. W obcych mundurach, na obcej ziemi, walczyli i ginęli za obcą sprawę. W czasie pierwszej wojny światowej (1914-1918) taki los stał się udziałem tysięcy Wielkopolan przymusowo służących w armii niemieckiej. Pozbawieni własnej ojczyzny Polacy, zamieszkujący ziemie trzech państw zaborczych - monarchii Austro-Węgierskiej, Cesarstwa Niemieckiego i Imperium Rosyjskiego - zostali wbrew swej woli wciągnięci w konflikt europejskich mocarstw. Niemniej wojna, w której trzy państwa zaborcze stanęły do walki po przeciwnych stronach, rodziła nadzieję na ożywienie sprawy polskiej na arenie międzynarodowej oraz odrodzenie się w bliskiej przyszłości niepodległej Polski. Doświadczenie bojowe zdobyte na frontach pierwszej wojny światowej przez Polaków służących w armii niemieckiej zostało spożytkowane podczas Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 i stało się jednym z kluczowych czynników, które zadecydowały o zwycięskim wyniku niepodległościowego zrywu.

Wystawie "Z nadzieją na Niepodległą. Wielkopolanie na frontach Wielkiej Wojny (1914-1918)" towarzyszy program edukacyjny, w ramach którego przygotowaliśmy min. Oprowadzanie kuratorskie, prezentacje grup rekonstrukcji historycznej oraz warsztaty poszerzające treści prezentowane na ekspozycji.

Wystawa rozpoczyna obchody 104. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.
Wernisaż wystawy: 10 listopada, godz. 11.00
Kurator wystawy: Jan Gruszka
Wystawa potrwa od 10 listopada 2022 do 28 lutego 2023 roku

Bilety do nabycia w kasie Muzeum.

_

Wystawa jak i Muzeum w okresie świąteczno-noworocznym:

  • 23 grudnia 2022 otwarte do godz. 14:00.
  • 24-26 grudnia 2022 nieczynne.
  • 27 grudnia 2022 otwarte od 10:00-17:30
  • 31 grudnia 2022 nieczynne.
  • 1 stycznia 2023 nieczynne.