Na grafice plakat wydarzenia.

Wernakularne praktyki fotograficzne w Ukrainie / Фотографувались ввечері, коли була гроза - wystawa

09.12 – 13.01.2023

Wystawa "Фотографувались ввечері, коли була гроза.* Wernakularne praktyki fotograficzne w Ukrainie" poświęcona jest tzw. zwykłym fotografiom, które są często niedoceniane w życiu codziennym. Fotografia jest praktyką społeczno-kulturową, mającą różnorodne obszary funkcjonowania i formy. Mogą to być rodzinne zdjęcia starannie poukładane w albumach, fotografie kryminalistyczne precyzyjnie przechowywane w pudełkach archiwizacyjnych, a nawet portrety do dokumentów w portfelu. Niemal każdy taki obiekt fotograficzny posiada własną historię życia i przeobrażeń. Wystawa prezentuje praktyki artystyczne i badawcze, będące kluczem do odczytania delikatnych biografii fotografii.

Na wystawie prezentowane są prace artystek i artystów z Ukrainy, dla których punktem wyjściowym jest fotografia codziennego użytku. Wybrane interakcje artystyczne i badawcze pokazują co kryje się za treścią fotografii, wskazują na złożoność jej materialności oraz unikatowość i typowość obrazów fotograficznych w społeczeństwie ukraińskim.

*Tytuł wystawy zawiera fragment w języku ukraińskim, który pochodzi z podpisu na rewersie zdjęcia z prywatnej kolekcji Oleny Martynchuk.
Tłumaczenie w języku polskim: "Robiłyśmy zdjęcie, kiedy była burza".

-

UA//

ФОТОГРАФУВАЛИСЬ ВВЕЧЕРІ, КОЛИ БУЛА ГРОЗА.* ВЕРНАКУЛЯРНІ ФОТОПРАКТИКИ В УКРАЇНІ
9.12.2022-13.01.2023
Галерея WBPiCAK у Познан

Художники/художниці: Андрій Достлєв, Анна Пилипюк і Володимир Шипотільніков, Після тиші, Дмитро Красний, Денис Панкратов
Кураторка: Олена Мартинчук

Виставка "Фотографувались ввечері, коли була гроза.* Вернакулярні фотопрактики в Україні" присвячена "звичайним" фотографіям, які часто недооцінені в повсякденному житті. Фотографія - це соціокультурна практика, яка має різні сфери функціонування та форми. Це можуть бути фото, дбайливо впорядковані в альбоми, криміналістичні фотокартки, акуратно збережені в архівних ящиках, і навіть портрети для документів у гаманці. Майже кожен такий предмет має свою історію життя та перетворення. Виставка представляє художні та дослідницькі практики, які є ключем до прочитання делікатних біографій світлин. На виставці представлені роботи митців та мисткинь з України, які працюють з фотографія повсякденного вжитку. Мистецько-дослідницькі практики показують, що криється за змістом фотографії, вказують на складність її матеріальності, унікальність і типовість фотозображень в українському суспільстві.

*У назві виставки є фрагмент українською мовою, який походить із підпису на звороті фотографії з приватної колекції Олени Мартинчук.

Artyści / Artystki: Andrii Dostliev, Anna Pylypyuk i Volodymyr Shypotilnykov, After Silence, Dmytro Krasnyi, Denys Pankratov
Kuratorka: Olena Martynchuk

Wstęp wolny.

_____________________

23. grudnia Biblioteka czynna w godzinach od 9.00 do 15.30.

W dni świąteczne i niedziele Biblioteka nieczynna.

_____________________

opr.sw

Zobacz wbp.poznan.pl/