Na grafice plakat promujący wydarzenie.

Rysunek. Sztuka zapisu przestrzeni - wystawa

03.03 – 04.04.2023
18:00

Wystawa prezentuje różne sposoby tworzenia informacji wizualnej i wykorzystania szerokorozumianej techniki rysunku, szkicu architektonicznego/ malarskiego, projektu architektonicznego, wypowiedzi artystycznej. Można wyróżnić zasadnicze praktyki rysunku jako fazy procesu artystycznego lub projektowego, jako notatnika rzeczywistości i autorskich skrótów myślenia albo rysunku jako autonomicznego celu/sensu wypowiedzi. Kalejdoskop prezentowanych postaw jest też próbą uchwycenia specyfiki środowisk akademickich skupionych wokół trzech Politechnik związanych z kształceniem architektoniczno-urbanistycznym: w Bydgoszczy, Poznaniu i Wrocławiu. Ekspozycja  składa się z prac wyłonionych w wyniku konkursu, a także gości zaproszonych przez inicjatorów i kuratorów: Beatę Fertałę - Harlender, Dorotę Łuczewską, Tomasza Matusewicza oraz Dyrektora Muzeum Architektury Michała Dudę. 

Na poznańskiej wystawie można znaleźć rysunki, które stanowią spirytus movens dla architektury i wnętrza siedziby Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu.

Wstęp wolny.

opr.sw

Zobacz ptt-poznan.pl/