Zabawki przedstawiające krowy wsiadają do dużego samochodu. W lewym górnym rogu nazwisko artystki i tytuł wystawy.

"Dokąd one jadą" - wystawa Elwiry Sztetner

31.03 – 14.04.2023
17:30

Praca jest próbą unaocznienia procesu stopniowego przyzwyczajania się do przemocy, która z czasem ulega tak silnej internalizacji, że przestajemy ją zauważać, rozpoznawać, i co za tym idzie - kwestionować. Demaskowanie przemocowych wzorców, poddanie ich krytycznej analizie jest niezbędnym krokiem w kierunku tworzenia lepszego, opartego na sprawiedliwości międzygatunkowej, społeczeństwa. Proces ten musi być wielopłaszczyznowy i nie może pomijać dziecięcego pokoju. Parafrazując slogan reklamowy lalki Barbie: jeśli zabawki, zamiast instrumentalnego traktowania zwierząt, będą uczyć empatii, to zabawki mogą zmieniać świat.

Elwira Sztetner - artystka wizualna i aktywistka związana z nurtem ekofeminizmu.
W swojej twórczości poddaje krytycznej analizie antropocentryczny model świata. Kwestionuje system moralny usprawiedliwiający hodowlę i zabijanie zwierząt. Weganka.
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Obecnie prowadzi Pracownię Tkaniny Artystycznej na macierzystym Wydziale Malarstwa.

Wystawę będzie można obejrzeć do 14.04.