Na grafice plakat wydarzenia.

IV Biennale Tkaniny Artystycznej

2023-09-30 ( sobota ) – 2023-10-14 ( sobota )
Galeria Rozruch, ul. Jackowskiego 5/7

IV Biennale Tkaniny Artystycznej w Poznaniu 2023RAZ, DWA, TRZY, ZNIKASZ TY...

Hasło tegorocznej edycji BTA przewrotnie przypomina niewinną dziecięcą wyliczankę. Przywołuje jednak zjawisko dość znamienne dla wielu aspektów dzisiejszego, podatnego na zmianę, świata. Niesie w sobie również pewien paradoks. Na naszych oczach znikają lasy, lodowce, miejsca, całe miasta... Nie znikają natomiast nierówności społeczne. W tegorocznej odsłonie Biennale chcemy przyglądać się rozmaitym przejawom owego (nie)znikania. 

Pisz, pisz aż w pisaniu znikniesz / patrz patrz aż w patrzeniu znikniesz, pisała Krystyna Miłobędzka. Bo znikanie może być również rozumiane jako zatracenie w procesie twórczym, w działaniu. Zanikaniu często towarzyszy zapominanie... Chcemy zatem upomnieć się o pamięć, trwanie, opowieść, aby później zbudować wielowątkową wystawę, złożoną z rozmaitych opowieści, tych odnoszących się do osobistych, intymnych doświadczeń, jak i tych podejmujących problemy i zjawiska społeczne, polityczne, kulturowe. Biennale kierowane jest do artystów i artystek, którzy tworzą w dziedzinie szeroko pojętej tkaniny artystycznej i sztuki włókna. Do udziału w wystawie zapraszamy zarówno artystów i artystki profesjonalnych/e, jak i początkujących adeptów i adeptki sztuki. Poznań stanowi ważny punkt na polskiej mapie tkaniny artystycznej od lat 60. Organizatorzy wystawy pragną stale ożywiać i podsycać twórczy ferment w tej dziedzinie. Świeże spojrzenie zapewnić może jedynie konfrontacja prac i twórców i twórczyń z całej Polski. Nic tak nie poszerza horyzontów wśród twórców i twórczyń oraz odbiorców i odbiorczyń sztuki, jak kontakt z innymi artystami i artystkami i ich pracą. 

Wydarzenia towarzyszące:

 • Oprowadzania kuratorskie po IV BTA
  • 8.10.2023
  • 14.10.2023
 • Wystawa towarzysząca "Wireless" 
  • Kuratorka: Magdalena Kleszyńska
   Galeria Nowa Scena UAP, ul. Marcinkowskiego 28, Poznań
   Termin: 30.09-15.10.2023
   Oprowadzania kuratorskie: 8.10.2023, 14.10.2023
   Wykład otwarty: 1 lub 2.10.2023
   Warsztat plastyczny: 7.10.2023 
 • Wystawa towarzysząca dot. Pracowni Tkaniny Artystycznej UAP
  • Galeria Duża Scena UAP ul. Wodna 24, Poznań
   Termin: 30.09-15.10.2023 
 • Wykład Barbary Góreckiej z Galerii Plakatu i Designu Muzeum Narodowego w Poznaniu, podczas którego opowiadać będzie o książkach ilustrowanych za pomocą środków wyrazu plastycznego związanych z medium tkaniny i sztuką włókna. 
  • Galeria Nowa Scena UAP, ul. Marcinkowskiego 28, Poznań
   Termin: 7.10.2023 

Więcej informacji

opr.sw

Zobacz btapoznan.pl/