Na grafice plakat wydarzenia.

Program wydarzeń:

11 stycznia, czwartek

godz. 12.00
Wspólna modlitwa chrześcijan i Żydów przy grobie rabina Akivy Egera, Cmentarz żydowski, ul. Głogowska 26a

godz. 18.00
Spotkanie w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej - zaprasza przewodnicząca Alicja Kobus Gmina, Synagoga, ul. Stawna 10

12 stycznia, piątek,

godz. 19.00
Klub Książki u Raczyńskich. Golem. Od legend do literatury współczesnej - opowieść i rozmowa wokół  książki Gustava Meyrinka Biblioteka Raczyńskich, pl. Wolności 19

13 stycznia, sobota,

godz. 11.00
Krakowski Salon Poezji: "Panie, otworzysz wargi moje" - psalmy dawidowe w przekładach poetów polskich, Aleksandra Samelczak z zespołem Wieczornik. Wybór i wprowadzenie: prof. Wiesław Ratajczak UAM, Teatr Muzyczny w Poznaniu, ul. Niezłomnych 1e (bilety)

14 stycznia, niedziela, 

godz. 17.00
Musical: "Skrzypek na dachu" Reżyseria: Artur Hofman, Muzyka: Jerry Bock, Teatr Muzyczny w Poznaniu, ul. Niezłomnych 1e (bilety)

15 stycznia, poniedziałek, 

godz. 18.00
Piotr Matywiecki, "Poematy biblijne" - czytanie sceniczne w wykonaniu aktorów Teatru Nowego oraz dyskusja z udziałem: prof. Katarzyny Kuczyńskiej-Koschany (UAM) i prof. Wiesława Ratajczaka (UAM). Prowadzenie oraz opieka reżyserska: Michał Pabian Teatr Nowy, ul. J.H. Dąbrowskiego 5 (wejściówki)

16 stycznia, wtorek,

godz. 18.00
Wystawa: "École de Paris - artyści polsko-żydowscy" (Leopold Gottlieb, Mela Muter, Mojżesz Kisling, Eugeniusz Zak i inni) Kurator: Artur Tanikowski | Aranżacja Raman Tratsiuk | Koordynacja ks. Jerzy Stranz.
Koncert: "Pad dachami Paryża", Śpiew: Maria Antkowiak | Akordeon: Michał Gajda,, Akademia Lubrańskiego, ul. Jana Lubrańskiego 1

17 stycznia środa, 

godz. 19.00
Nabożeństwo biblijne "Szalom  / Pokój - dar Boga" pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego, Ewangelia: ks. Marcin Kotas z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Poznaniu Uroczyste zapalenie Menory Dialogu: Alicja Kobus, Wiceprzewodnicząca ZGWŻ w RP
Oprawa muzyczna: Chór Kameralny Akademii Lubrańskiego, Kościół św. Wojciecha, Wzgórze św. Wojciecha 1

18 stycznia środa, 

godz. 18.00
Nagroda "Menora Dialogu" dla kardynała Grzegorza Rysia "za zbliżanie ludzi, kultur, religii i narodów" przyznawana przez Stowarzyszenie COEXIST i Fundacje SIGNUM. Laudacje: Anna Bodzińska NDS (Rzym); Rabin Dawid Szychowski GWŻ (Łódź)
Koncert: Hatikvah. Zespół Wokalny INSPIRO Ensamble pod dyr. Aleksandry Wojtaszek , Akademia Lubrańskiego, ul. Jana Lubrańskiego 1

16 - 31 stycznia 2024 r.
Wystawa plenerowa: École de Paris 
Scenariusz: ks. Jerzy Stranz. Opracowanie graficzne: Alicja Krygier, Plac przed Akademią Lubrańskiego, ul. Lubrańskiego 1. Ostrów Tumski.

opr.sw

Zobacz coexist.pl/dzien-judaizmu/