plakat - zaproszenie na wernisaż

Wystawa - Retrospekcja. Z Archiwum Wydawnictwa Poznańskiego (1956-1992)

13.09 – 15.10.2016

Prezentowane będą zbiory zachowane w Domu Literatury Biblioteki Raczyńskich, dokumentujące lata 1956-1992, czyli od momentu powstania firmy Wydawnictwo Poznańskie Przedsiębiorstwo Państwowe do zamknięcia instytucji w związku z transformacją ustrojową w Polsce. Dokumentacja, składająca się na Archiwum Wydawnictwa Poznańskiego, rejestruje dorobek oficyny na obszarze polskiej literatury pięknej, literaturoznawstwa,  przekładów z prozy i poezji europejskiej, literatury wspomnieniowej, a także problematyki niemieckiej i Ziem Zachodnich.

Wśród zbiorów archiwalnych szczególnie cenne okazały się materiały z sygnaturą "zaniechane", dotyczącą książek  przygotowanych do wydania, wycofanych jednak z druku w ostatniej chwili z różnych względów cenzuralnych. Niektóre z nich zachowały się w formie odbitek szczotkowych. Takim znaleziskiem jest powieść Józefa Ratajczaka Węzeł, wyróżniona w 1971 roku na konkursie literackim organizowanym przez Wydawnictwo, a także dwa tomy prozy Włodzimierza Odojewskiego oraz tom wierszy Tadeusza Żukowskiego. Wśród archiwaliów nie brak też śladów innego typu inicjatyw wydawniczych, które nie doczekały się realizacji,  jak planowana książka  Magdaleny Samozwaniec i Mai Berezowskiej Z modą przez stulecia.

Wernisaż wystawy:13 września 2016 r. o godzinie 18.00. W programie  prelekcja prof. Edwarda Balcerzana "O Wydawnictwie Poznańskim - z archiwum pamięci". Kurator wystawy Alicja Przybyszewska.

Wystawa czynna do 15 października.