plakat

5. Mediations Biennale. Fundamental

02.10 – 30.10.2016

5. Mediations Biennale - Fundamental odnosi się do fundamentów wolności, tożsamości oraz dążenia do integralności społeczności i ich kultury. W obliczu współczesnych konfliktów, masowej migracji ludzi i idei na świecie, inicjujemy w Polsce dialog 50 artystów z Afryki, Izraela, Japonii, Chin, Niemiec, Słowacji, Francji, Włoch, Ukrainy, Belgii, Węgier oraz Polski.

Główne wydarzenia związane z Biennale będą miały miejsce w Muzeum Narodowym, Centrum Kultury ZAMEK, MONA Muzeum Sztuki Najnowszej, a także Nowej Gazowni.

Obecnie Europa zmaga się z niespotykaną w historii falą uchodźców, z ekstremizmem i terroryzmem. Postępująca globalizacja umożliwia swobodę komunikacji, przemieszczania się ludzi, idei i wartości na całym świecie. Pozornie stabilny porządek w Europie, wypracowany po upadku muru berlińskiego, zaczyna obnażać swoje słabości. Na naszych oczach kształtuje się zupełnie nowa rzeczywistość, w której ścierają się różnego rodzaju postawy i przekonania. Aktualne staje się pytanie o fundamentalne wartości, takie jak: prawo do życia i wolności, szacunek, tolerancja, poczucie bezpieczeństwa. Szeroko dyskutowane są także wartości, które są znakiem rozpoznawczym danego narodu, religii, regionu.

Sztuka, która zaprezentowana zostanie podczas Biennale będzie podnosiła wymienione kwestie, podejmowała z nimi dyskusję, polemizowała, odrzucała jedne wartości na rzecz innych lub flirtowała z obcą kulturą po to, by obnażyć jej słabości.

  • g. 12-20 Sale 102, 103, 104, 117 oraz Sala Kominkowa, bilety: 12 zł (n), 8 zł (u)
  • Organizator www.czapski.art.pl

Więcej informacji na kulturapoznan.pl

akt.LT