wizualizacja pawilonu

Wystawa pokonkursowa - pawilon Wielkopolskiego Muzeum Motoryzacji

2017-05-29 ( poniedziałek ) – 2017-05-31 ( środa )
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, Poznań

Kategoria: Wystawy Inne

W holu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego będzie można oglądać wystawę prac konkursowych - koncepcji architektoniczno-urbanistycznych pawilonu Wielkopolskiego Muzeum Motoryzacji na terenie Narodowego Muzeum Rolnictwa w Szreniawie.

Spośród 48 pracowni, które zgłosiły akces udziału w Konkursie, ostatecznie 18 zaprezentowało w złożonych pracach konkursowych swoją architektoniczną wizję przyszłego Wielkopolskiego Muzeum Motoryzacji. Rolą Sądu Konkursowego było wyłonienie koncepcji najlepszej pod względem funkcjonalno - użytkowym i kompozycyjnym, z punktu widzenia istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia wraz z koncepcją wystawienniczą podporządkowaną zabytkowej motoryzacji.

Więcej informacji o konkursie na stronie http://powiat.poznan.pl/wyniki-konkursu-na-muzeum/