a

2x2 - kwartet rodzinny.

Cztery kobiety, cztery artystki, jedna rodzina, jedna pasja, różne techniki artystyczne. Na wystawie zaprezentowane będą prace prof. Grażyny Brylewskiej, Urszuli Brylewskiej-Łukomskiej, Patrycji Łukomskiej i Magdaleny Kęskiewicz.

  • Grażyna Brylewska - malarstwo, grafika, książka unikatowa. Absolwentka PWSSP w Poznaniu, artystka, profesor zwyczajny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydział Sztuki, wielokrotnie nagradzana za twórczość artystyczną.
  • Urszula Brylewska-Łukomska - malarstwo. Absolwentka PWSSP w Poznaniu, artystka malarka, nauczycielka rysunku i malarstwa w Liceum Plastycznym w Poznaniu, obecnie pracuje z artystami nieprofesjonalnymi, siostra Grażyny.
  • Patrycja Łukomska - grafika. Absolwentka ASP w Poznaniu, grafik-designer, córka Urszuli.
  • Magdalena Kęskiewicz - fotografia, książka artystyczna. Absolwentka UJ i SAPU w Krakowie, projektantka, wykładowca w SAPU, córka Grażyny.

_
opr.LT

Plakat