plakat

"Skarby wydobyte z bagien. Życie codzienne łowców-zbieraczy z Krzyża Wielkopolskiego".

2023-10-03 ( wtorek )
12:00
Wodna 27 - Pałac Górków

Kategoria: Wystawy Seniorzy

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie czasowej 

Wystawa prezentuje wyniki 20 lat badań archeologicznych prowadzonych przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu na unikatowym stanowisku bagiennym, położonym na krawędzi doliny Noteci w Krzyżu Wielkopolskim. Zachowały się na nim pozostałości pobytu w tym miejscu grup łowców-zbieraczy z okresu między około 12,700 a 9,000 lat temu.

Wstęp: Na wydarzenie obowiązują zapisy. Kontakt z organizatorem pod numerem
tel. 61 6285553 lub mailowo pod adresem olga.adamczyk@muzarp.poznan.pl.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Zobacz nowa.muzarp.poznan.pl/pl/aktualnosci/