Porno

Opis

"- Pamięci rewolucji.
- Którą rewolucję masz na myśli?
- Wiem tylko o jednej jedynej. O tej, kiedy moje ciało wyzwoliło się spod brzemienia czasu i niezależnie ode mnie cieszyło się sobą".
(motto dramatu)

Ona. Dziewczyna. Pseudonim: "Porno", choć wcale nie chodzi tu o karierę we wspomnianej branży, raczej o typowe - także dla osób z nią związanych -wykluczenie ze społeczeństwa. I choć akcję dramatu osadzono w reżimie komunistycznym, ukazane w nim mechanizmy, nieustanne zderzanie się jednostki z systemem i narzucanymi przez niego wartościami, pozostają aktualne od lat. Czy jednak o wolność zawsze trzeba walczyć?

materiały Teatru Nowego

Strona WWW

www.teatrnowy.pl