Osoby zmagające się z uzależnieniem behawioralnym oraz członkowie ich rodzin mogą uzyskać bezpłatne wsparcie w Stowarzyszeniu MONAR.

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Poznaniu kontynuuje realizację projektu "Program psychoterapii i rozwoju osób z uzależnieniem behawioralnym i ich rodzin", współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Program jest skierowany do wszystkich osób, które mają problem lub też zastanawiają się czy mają problem z uzależnieniami behawioralnymi (uzależnienie od komputera, Internetu, hazardu, seksu, zakupów, pracy itd.) oraz do bliskich im osób - członków rodziny, przyjaciół, znajomych.

Formy pomocy oferowanej w ramach programu obejmują: indywidualne wsparcie terapeutyczne, świadczenia lekarza psychiatry, poradnictwo rodzinne oraz grupy warsztatowo-terapeutyczne. Udział w Programie jest bezpłatny.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu:

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień

60-579 Poznań, ul. Józefa Paszty 10, tel. 618687227 , www. poznan.monar.org 

Załączniki