Dodaj obiekt - Domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy-Rehabilitacji Medycznej

Opis

Zakład z siedzibą przy ul. Mogileńskiej 42 posiada oddziały:

Oddział Opiekuńczo-Leczniczy

Oddział Rehabilitacji

Oddział Rehabilitacji Dziennej

Oddział Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny w Filii Zakładu w Owińskach przy ul. Cysterek 5.

Dojazd

Dojazd środkami komunikacji miejskiej - tramwaj nr 6, 8

Wróć do listy