foto

"Działania proseniorskie w Poznaniu na tle działań w Polsce - dobre praktyki"

2011-10-21 ( piątek ) – 2011-10-27 ( czwartek )
Muzeum Archeologiczne (Pałac Górków)

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane dobre praktyki w dziedzinie działań proseniorskich oraz wyniki diagnozy potrzeb i oczekiwań mieszkańców Poznania powyżej 50. roku życia wykonanej na zlecenie Centrum Inicjatyw Senioralnych.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie do 24 października br. pod numerem 61 847 21 11 lub osobiście w siedzibie Centrum Inicjatyw Senioralnych przy ul. Mickiewicza 9a.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Konferencja odbędzie się 27 października br. w godz. 11:00-15:00 w sali audiowizualnej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu przy ul. Wodnej 27.

Zobacz www.centrumis.pl