Przechadzka Cytadela.

2011-11-26 ( sobota )
11:00
Obelisk na Cytadeli, Poznań

Zwiedzanie najlepiej zachowanych fragmentów umocnień Cytadeli - Fort Winiary

Fort Winiary zrealizowany w latach 1828-1842 był modelowym dziełem szkoły nowopruskiej. Trasę zwiedzania poprowadzono wzdłuż południowo-wschodniego odcinka wielkiego obwodu. W jego trakcie będzie można obejrzeć między innymi podstawę działa nadbrzeżnego oraz odkopane relikty Reduty I. Największą atrakcją będzie jednak możliwość obejrzenia wnętrz schronu piechoty (tzw. sanitarnego), wyjątkowo udostępnionych w tym dniu. Dodatkowo oprowadzanie będzie miało miejsce w historycznych mundurach dawnego garnizonu poznańskiego. Inicjatywę wspiera także stowarzyszenie Twierdza i Dawny Garnizon Poznań.