Komunikaty

Ważne komunikaty: Umów wizytę w UMP  Koronawirus 
Wydarzenia na planie Pokaż na planie
a

Czwartek Literacki w Pałacu Działyńskich

2017-11-16 ( czwartek )
18:00
Sala Czerwona Pałacu Działyńskich, Stary Rynek 78/79, Poznań

Spotkanie zatytuowane Poetki i poetyki.

Udział wezmą:

  • Dominika Dymińska,
  • Barbara Klicka,
  • Joanna Roszak.

oraz krytycy:

  • Agnieszka Waligóra,
  • Karol Francuzik,
  • Marcin Jaworski.

Spotkanie poprowadzi Piotr Śliwiński.

Wstęp wolny.

DOMINIKA DYMIŃSKA - pisarka, poetka i tłumaczka. Autorka m.in. powieści Mięso (2012) i tomiku poetyckiego Danke (2017) nomino¬wanego do Nagrody Literackiej "Nike". Swoje wiersze publikowała w "Czasie Kultury", "Odrze", "Opcjach", "Toposie", "Tyglu Kultury", "Wyspie".

BARBARA KLICKA - poetka i animatorka kultury. Za tomik same same (2012) nominowana do Wrocławskiej Nagrody Poetyc¬kiej Silesius. W 2016 została podwójną laureatką za tom Nice: Nagrody Literackiej Gdynia oraz Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius (w kategorii książka roku).

JOANNA ROSZAK - pisarka, poetka, adiunkt w Instytucie Slawi¬styki PAN. Autorka książek poświęconych twórczości m.in. Paula Celana, Tymoteusza Karpowicza i niemieckojęzycznych poetów pochodzenia żydowskiego. Wydała tomiki: Tintinnabuli (2006), Lele (2009), Wewe (2011), Ladino (2013), Tego dnia (2015). Wielokrotnie nagradzana i wyróżniana.

AGNIESZKA WALIGÓRA - studentka polonistyki UAM; swoje za¬interesowania naukowe koncentruje wokół współczesnej literatury. Autorka pracy poświęconej twórczości Barbary Klickiej.

KAROL FRANCUZIK - krytyk literacki zajmujący się współczesną literaturą (głównie poezją). Współorganizator spotkań literackich; członek zespołów programowych festiwali literackich, m.in. Poznań Poetów, Festiwal Fabuły.

MARCIN JAWORSKI - historyk i krytyk literatury, przede wszyst¬kim poezji XX i XXI wieku. Adiunkt w Zakładzie Poetyki i Krytyki Literackiej IFP UAM. Autor książki Rewersy nowoczesności. Klasy¬cyzm i romantyzm w poezji oraz krytyce powojennej (2009).

PROF. PIOTR ŚLIWIŃSKI - krytyk literacki, badacz polskiej poezji współczesnej. Kierownik Zakładu Poetyki i Krytyki Literackiej IFP UAM.

_

Poznańskie Czwartki Literackie związane są trwale z Pałacem Działyńskich przy Starym Rynku. Już przed I wojną światową, a potem w dwudziestoleciu międzywojennym, urządzano w nim wieczory czwartkowe prezentujące uczonych i artystów z Wielkopolski i kraju. Po spaleniu pałacu w lutym 1945 roku, Oddział Poznański Związku Literatów Polskich organizował Czwartki Literackie w różnych salach. Od roku 1958 powróciły jednak do odbudowanego już pałacu. W latach 1974-1990 patronował Czwartkom "Głos Wielkopolski" wspólnie z Biblioteką Raczyńskich, która użyczała sali w gmachu przy placu Wolności.

We wrześniu 1991 roku Czwartki znów powróciły do swej historycznej siedziby. Organizacji nowej edycji podjęła się Biblioteka Kórnicka, a większość środków finansowych zagwarantowała Rada Miasta Poznania. Od 2008 roku głównym sponsorem Czwartków jest Fundacja "Zakłady Kórnickie" wspólnie z Polską Akademią Nauk.

Organizatorzy Czwartków starają się prezentować poglądy i teksty twórców znanych i powszechnie uznawanych oraz pisarzy cenionych tylko w nielicznych kręgach, autorów książek wartościowych, a nie dostrzeganych. Zapraszani są także pisarze, których historia literatury i krytyka ceni niżej, ale którzy są ulubieńcami publiczności. Uwzględnia się również nowe zjawiska i talenty w polskiej literaturze.

_
opr.LT