Wydarzenia na planie Pokaż na planie
plakat wydarzenia

Nowoczesna Teoria Monetarna (MMT) - dyskusja wokół książki Wraya

2019-03-31 ( niedziela )
18:00
Zemsta, ul. Fredry 5/3a, Poznań

Spotkanie wokół książki Randalla Wraya "Nowoczesna Teoria Monetarna MMT. Wprowadzenie do makroekonomii suwerennych systemów monetarnych"
Goście:

  • dr Iwo Augustyński (Uniwersytet Wrocławski) - propagator makrofinansów i modelowania makroekonomicznego w duchu SFC (Stock-flow Consistent). Redaktor merytoryczny polskiego wydania książki Randalla Wraya.
  • dr Paweł Umiński (Politechnika Gdańska) - znawca myśli Johna Kennetha Galbraitha, obecnie jego zaintersowania badawcze skupiają się przede wszystkim na postkeynesowskich teoriach cenotwórstwa. Tłumacz polskiego wydania książki Randalla Wraya.
  • Gracjan Bachurewicz (Uniwersytet Warszawski) - doktorant na Wydziale Zarządzania UW. Absolwent WNE UW oraz wizytujący doktorant na Uniwersytecie w Groningen. W swojej pracy naukowej bada endogeniczność pieniądza oraz skutki polityki luzowania ilościowego. Jest członkiem Post-Keynesian Economics Society."
  • Agnieszka Mróz, działaczka związkową z OZZ Inicjatywa Pracownicza, od kilku lat pracuje i działa związkowo w Amazon, wspierając również koordynację walk pracowników i pracownic Amazon ponad granicami. Walki te toczone są przeciwko intensyfikacji pracy, cyfrowej kontroli, wydłużaniu czasu pracy, kradzieży czasu przerw. W ten sposób walki wyrażają chęć ucieczki od tego rodzaju pracy najemnej - porozmawiamy o tym, jak te konkretne doświadczenia pracownicze mają się do postulatu gwarancji zatrudnienia proponowanego przez ekonomistów z nurtu MMT.

Prowadzenie: Marcin Czachor (Wydawnictwo Ekonomiczne Heterodox)
MMT to radykalny nurt współczesnego postkeynesizmu, będący twórczą syntezą takich heterodoksyjnych teorii jak finanse funkcjonalne, państwowa teoria pieniądza, pieniądz endogeniczny, bilanse sektorowe czy marksistowska ekonomia polityczna. Rzecznicy MMT, związani przede wszystkim z UMKC i z Levy Economics Institute, podkreślają, że we współczesnym kapitalizmie kluczowe jest rozróżnienie pomiędzy emitentem waluty i jej użytkownikami. Ponieważ ekonomia głównego nurtu i większość polityków próbuje stosować te same zasady ekonomiczne do rządu (emitenta) jaki i do podmiotów sektora prywatnego (użytkowników waluty), bardzo często ich zalecenia dla polityki gospodarczej nie przystają do realiów współczesnej gospodarki, opartej na pieniądzu fiducjarnym. MMT oferuje zupełnie nowe spojrzenie na naturę pieniądza, proces jego kreacji i niszczenia, a także na system podatkowy, politykę fiskalną i monetarną państwa.

Zobacz www.facebook.com/events/334774117386031/