Wydarzenia na planie Pokaż na planie
Białe napisy na czarnym tle

DZIEDZICTWO: interpretacja w działaniu - konferencja

2019-09-27 ( piątek )
10:00-15:00
Brama Poznania, ul. Gdańska 2, Poznań

Konferencja DZIEDZICTWO: interpretacja w działaniu, organizowana przez Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa, to spotkanie osób aktywnych w różnych obszarach nauki i praktyki, interesujących się szeroko rozumianą interpretacją dziedzictwa. Konferencja, skupiając się na dokonaniach w zakresie odkrywania i oswajania nieznanego dziedzictwa oraz pojmowania pojęcia interpretacji, będzie okazją do wymiany doświadczeń i poglądów wśród badaczy, autorów refleksji teoretycznej nad dziedzictwem i reprezentantów publicznych instytucji zajmujących się dziedzictwem i jego interpretacją, podmiotów prowadzących działalność w tym obszarze oraz przedstawicieli inicjatyw trzeciego sektora.

Konferencja podzielona jest na część teoretyczną oraz praktyczną. Poszczególne wystąpienia dotyczyć będą usytuowania tildenowskiej teorii interpretacji dziedzictwa na tle humanistyki XX wieku, odpowiedzi na pytanie, czym jest zawód interpretatora oraz refleksji nad współczesnymi wyzwaniami, wynikającymi ze zmiany paradygmatów w opisie dziedzictwa.

Część praktyczna będzie natomiast wstępem do dyskusji i namysłu nad możliwościami i wykorzystaniem interpretacji dziedzictwa dla ochrony szeroko rozumianych zabytków.

Organizatorzy zapraszają osoby, które na co dzień zajmują się opieką i "oswajaniem" dziedzictwa w różnych jego aspektach - czy to w wymiarze miejskim, lokalnym, wiejskim, industrialnym czy przyrodniczym. Prowadzący zestawią działania z koncepcjami Freemana Tildena, aby zastanowić się, w jaki sposób opowiadać o przeszłości. Uczestnicy i uczestniczki tej części podzielą się własnym doświadczeniem w zakresie odkrywania i prezentacji dziedzictwa: przedstawią metody, jakimi zdecydowali się tego dokonać oraz odpowiedzą na pytanie, czy działania te miały wpływ na budowanie relacji z dziedzictwem i zmieniły sposób jego dotychczasowego postrzegania. Istotą prelekcji będzie wyjaśnienie, w jaki sposób zostało ono zinterpretowane i opowiedziane.

Głównym powodem organizacji konferencji jest opracowanie i wydanie polskiego tłumaczenia całości klasycznego dzieła Freemana Tildena "Interpretacja dziedzictwa" (1957).

Poprzez to spotkanie organizatorzy pragną zainicjować dyskusję nad współczesnym pojęciem interpretacji i jego rolą w ochronie dziedzictwa.

Informacje praktyczne:

  • adresaci: pracownicy instytucji reprezentujących szeroko rozumiany sektor dziedzictwa (m.in. muzeów, bibliotek, ośrodków kultury, teatrów, parków narodowych, krajobrazowych), konserwatorzy zabytków, przedstawiciele organizacji pozarządowych, pracownicy akademiccy, samorządowi, osoby zajmujące się na co dzień tematyką dziedzictwa,
  • rezerwacja: poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Formularz znajduje się na stronie www.bramapoznania.pl,
  • liczba miejsc: ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Koszt uczestnictwa: bezpłatne.