"Kulturowe uwarunkowania opieki nad pacjentem" 26 lutego 2020 r.

Konferencja "Kulturowe uwarunkowania opieki nad pacjentem" - 26.02.2020 r.

W dobie postępującej globalizacji, zanikania tradycyjnych granic i barier między państwami, wyzwaniem staje się kwestia zapewnienia standardów opieki medycznej, które będą jednocześnie uniwersalne, ale również odpowiednio dostoswane do unikalnych potrzeb pojedynczego pacjenta, z poszanowaniem jego osobistej godności i jednostkowej wyjątkowości.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, dzięki współpracy Miasta Poznania oraz Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w 2019 r. ukazała się monografia "Kulturowe uwarunkowania opieki nad pacjentem", stanowiąca pionierską próbę usystematyzowania problematyki dot. codziennego charakteru pracy z pacjentem wywodzącym się z innego kręgu kulturowego i religijnego.

W ślad za publikacją, 26 lutego 2020 r. w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa "Kulturowe uwarunkowania opieki nad pacjentem", zorganizowana przez Katedrę Nauk Społecznych i Humanistycznych oraz Zakład Filozofii Medycyny i Bioetyki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego oraz Miasto Poznań. Organizacja konferencji to kolejny krok na drodze promocji zagadnienia oraz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Nie przypadkowo współorganizatorem wydarzenia było Miasto Poznań. Dla obcokrajowców bowiem stolica Wielkopolski już od lat jest atrakcyjnym ośrodkiem akademickim i popularnym kierunkiem turystycznym. Dla wielu z tych osób Poznań staje się także domem. Szczególną troską Miasta jest zapewnienie wszystkim jego obywatelom, niezależnie od narodowości, przynależności etnicznej i  wyznawanej wiary - poczucia komfortu i bezpieczeństwa.  

Podczas konferencji poruszono takie kwestie jak: rola pierwiastka duchowego w procesie powrotu pacjentów do zdrowia, komunikacja z pacjentem z uwzględnieniem jego kulturowych i wyznaniowych uwarunkowań, znaczenie muzyki jako wielokulturowego czynnika pozostającego w harmonii z medycyną (temat uwieńczył mini recital fletowy prof. Ewy Murawskiej) oraz korzyści wynikające z wprowadzenia procedur opieki nad pacjentem wywodzących się z innego kręgu kulturowego i religijnego. Po wystąpieniach zaprezentowano dwa krótkie filmy obrazujące prawdopodobne sytuacje z jakimi mogą się zmierzyć przedstawiciele zawodów medycznych w opiece nad pacjentem wywodzącym się z innego kręgu kulturowego. Wywiązała się dyskusja, podczas której omówiono poszczególne elementy przedstawione w scenach relacji pacjent-lekarz, z podziałem na prawidłowe oraz na takie, które wymagałyby korekty lub odmiennej drogi postępowania.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Obok przedstawicieli Prezydenta i Rady Miasta oraz Uniwersytetu Medycznego, wzięło w niej udział liczne grono reprezentantów  poznańskich szpitali
i  innych podmiotów leczniczych, jak również przedstawicieli różnych wyznań i kręgów kulturowych.

Kontynuując owocną współpracę Miasta z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu w zakresie problematyki, której poświęcona była konferencja, w celu dalszej promocji tematu oraz podejmowania działań zmierzających do podwyższania standardów opieki medycznej nad pacjentem z innego kręgu kulturowego, w drugiej połowie roku planowane są dalsze działania, takie jak warsztaty praktyczne dla pracowników poznańskiej służby zdrowia.

Link do galerii zdjęć: http://www.ump.edu.pl/fotogaleria/2019-2020/kulturowe-uwarunkowania-opieki-nad-pacjentem

Link do filmu opowiadającego o Konferencji: https://www.youtube.com/watch?v=hbT5M5UVbeE

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej