INICJATORY - Gala Finałowa

Prezydent Miasta Poznania

Jacek Jaśkowiak

ma zaszczyt zaprosić na Galę Konkursu na Najlepszą Poznańską Inicjatywę Pozarządową

Inicjatory 2019

Gala finałowa odbędzie się w piątek, 30.10.2020, o godz. 18:00

Transmisja online: http://youtube.com/poznan

. - grafika artykułu
.

Ideą konkursu "Inicjatory 2019" jest uhonorowanie najlepszych inicjatyw pozarządowych organizowanych na rzecz miasta i mieszkańców Poznania. Nominowane mogły być poznańskie organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, osoby fizyczne i inne podmioty, które realizowały inicjatywy obywatelskie w ramach nieodpłatnych działań społecznych lub społecznej odpowiedzialności biznesu.Zgłaszane projekty mogły być zarówno wieloletnie, jak i krótsze. Wymagane było jedynie, aby ich realizacja miała miejsce, częściowo lub w całości, w 2019 roku.

Kandydatów do tytuły "Inicjatora" mógł zgłosić każdy, zarówno osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, przedsiębiorstwa czy firmy. Osoby stojące za wszelkimi inicjatywami na rzecz miasta
i poznaniaków, mogły również zgłosić same siebie.

W tegorocznej edycji konkursu zgłosiło 36 inicjatyw, a Kapituła konkursu wytypowała zwycięzców
w czterech kategoriach:

Inicjator Roku - projekty, które zostały uznane przez jury za najlepsze spośród zgłoszonych,

Inicjator Wspierający - inicjatywy ukierunkowane na pomoc osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspierające rozwój infrastruktury miejskiej, klimatu i środowiska,

Inicjator Aktywizujący - przedsięwzięcia pobudzające mieszkańców do działania i współtworzenia,

Inicjator Nowatorski - inicjatywy będące nowością na danym terenie lub w danej dziedzinie, innowacyjne rozwiązania lub nowe, dotychczas niepodejmowane formy aktywności.

Dodatkowo w otwartym głosowaniu swoją nagrodę przyznali także poznaniacy. Inicjator Mieszkańców im. Andrzeja Białasa to statuetka wręczana niezależnie od nagród w powyższych kategoriach, w otwartym głosowaniu, które zostało uruchomione w okresie od 24.09 do 8.10. po ocenie formalnej zgłoszonych projektów.

Zwycięzcy w każdej kategorii oprócz tytułu "Inicjatora" i statuetki otrzymają również nagrody finansowe, których łączna pula wynosi 25 tys. zł. Inicjator Roku otrzyma 8 tys. zł, Inicjator Mieszkańców 5 tys. zł, a pozostałe z kategorii po 4 tys. zł.

Posiedzenie kapituły odbyło się 6 października, a w jej składzie znaleźli się: Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Magdalena Pietrusik-Adamska, Alicja Białas (córka Andrzeja Białasa) oraz przedstawiciele mediów poznańskich.

Gala finałowa odbędzie się w piątek, 30.10.2020, godz. 18:00

Transmisja online: http://youtube.com/poznan

Więcej informacji: https://www.poznan.pl/mim/main/-,p,16057,35130.html

Organizatorem konkursu jest Miasto Poznań i Pozarządowy Poznań.

Producentem gali jest Estrada Poznańska.

sieci społecznościowe