Opieka nad dziećmi z Ukrainy

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w duchu solidarności z sąsiadami, Miasto Poznań podjęło działania mające na celu zapewnienie wsparcia i bezpiecznej przestrzeni dla dzieci i młodzieży w wieku 4 do 18 lat w formie pozaszkolnej opieki sprawowanej minimum 5 dni w tygodniu, minimum 6 godziny dziennie. Realizowane zajęcia i opieka mają na celu w szczególności organizację czasu wolnego, zabawę, zajęcia sportowe, artystyczne, rozwój zainteresowań, integrację.

fot. Pixabay - grafika artykułu
fot. Pixabay

W sierpniu opiekę organizują:

  • DZIECI ŚWIATA

Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa

ul. Różana 12/Żupańskiego 12 Poznań

Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową na adres: pomagamy@centrumunitas.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 792 979 997 (w godzinach otwarcia).

Program zajęć będzie realizowany od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00

Głównym celem jest stworzenie warunków sprzyjających integracji i tworzeniu przyjaznej relacji między uczestnikami oraz wzmocnieniu psychicznemu dzieci w wieku od 7 do 14 lat.. Poprzez liczne zajęcia, warsztaty, spacery krajoznawczo-rekreacyjne jak i wycieczki, zamierzamy zintegrować i wzmocnić ukraińskie dzieci. Wszelkie działania w pracy edukacyjnej i wychowawczej w aspekcie integracji prowadzone będą pod okiem pedagoga oraz psychologa mówiącego zarówno po polsku, ukraińsku jak i rosyjsku.

zajęcia kreatywne, integracyjne, muzykoterapeutyczne oraz art-terapeutyczne dla dzieci, spacery krajoznawczo-rekreacyjne, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu oraz wycieczki

  • Fundacja Adaptacji i Rozwoju Dzieci i Młodzieży Dwujęzycznej "Bilingwo"

Polanka 16, 61-131 Poznań

Kontakt telefoniczny: 694 659 554

Program zajęć będzie realizowany od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00

Projekt zakłada organizację Opieki dla dzieci z Ukrainy, w wieku od 7-11 lat, w celu odblokowania czasu dla rodziców dla poszukiwania pracy, organizacje życia.

Fundacja dysponuje bazą ukraińskojęzycznych opiekunek z wykształceniem pedagogicznym mówiących w języku polskim, mogących zapewnić opiekę i dopasować program rozrywki dla dzieci z Ukrainy.

Art-terapeutyczne zajęcia z psychologiem, warsztaty plastyczne, spacery krajoznawczo-rekreacyjne, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu oraz wycieczki

  • FUNDACJA EDUKACJA PLUS

realizacja projektu na obszarze miasta Poznań, ul. Garbary 54 , 61-758 Poznań

realizacja projektu na obszarze miasta Poznań, ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań

Kontakt telefoniczny: 576 301 777

Program zajęć będzie realizowany od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 16.00

Adaptacja i integracja dzieci i młodzieży z Ukrainy, w wieku od 4 do 18 lat poprzez zapewnienie wsparcia i bezpiecznej przestrzeni do wyrażania emocji związanych z doświadczeniem uchodźczym. Zapewnienie dzieciom i młodzieży z Ukrainy animacji czasu wolnego podczas wakacji letnich. Organizacja zabaw integracyjnych i ogólnorozwojowych oraz spotkania z psychologiem w sferze emocji i traum związanych z trwającą wojną w Ukrainie

terapeutyczne zajęcia z psychologiem, warsztaty plastyczne, warsztaty teatralne, warsztaty muzyczne, warsztaty taneczne, warsztaty sportowe, wycieczki

  • projekt "Młodzi odkrywcy"- Fundacja Ewy Johansen "Talent"

Zajęcia odbywać się będą w Szkole Muzycznej na ul. Solnej 12 oraz Szkole Podstawowej nr 90 na ul. Chociszewskiego 56

Kontakt telefoniczny: 530 051 372

Program zajęć będzie realizowany od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00

"Młodzi odkrywcy", to projekt integracyjnych zajęć opiekuńczo-edukacyjnych, skierowany do dzieci ukraińskich, w wieku od 4 do 18 lat, zamieszkałych na terenie Miasta Poznania. Każdy dzień projektu będzie obejmował warsztaty/aktywności tematycznie związane z jakimś krajem lub regionem świata jak również z Polską, aby zapoznać dzieci ukraińskie z historią polskiej ziemi zwłaszcza Wielkopolski.

warsztaty sportowo-taneczne, warsztaty aktorsko-musicalowe, wycieczki

  • Barka Wzajemna - Fundacja Pomocy Wzajemnej "Barka"

ul. Św Wincentego 6/9 61-003 Poznań

Program zajęć będzie realizowany od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00

Projekt zakłada organizację opieki dla dzieci z Ukrainy, w wieku od 7-16 lat

Kontakt telefoniczny: 728 813 885 preferowany kontakt sms, Viber, WhatsApp

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka od początku konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy wspiera osoby uchodźcze w organizacji życia na terenie Polski i Poznania. Oferuje miejsca schronienia, wszelkie doradztwo, pomoc w znalezieniu pracy i szkół. Gdy rodzice są zajęci czynnym budowaniem nowej rzeczywistości dla siebie i dzieci potrzebują wsparcia i opieki, aby jak najlepiej spożytkować wolny od szkoły i innych zajęć czas.

warsztaty plastyczne, warsztaty sportowe, warsztaty integracyjne, lekcje j. polskiego, wycieczki

  • Yasna IZBA (ясна ізба) - warsztatownia społeczna dla dzieci ukraińskich i polskich (w tym zapewnienie opieki dzieciom i ich integracja z młodymi mieszkańcami)

 Fundacja Lokalnego Wsparcia Kultury AITWAR

Wawrzyniaka 45/2, 60-923 Poznań

Kontakt telefoniczny: 505 251 510

Program zajęć będzie realizowany od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00

Projekt zakłada organizację opieki dla dzieci z Ukrainy w wieku od 4 - 10 lat, proponując im przedpołudniową opiekę oraz zapewniając artystyczne i społeczne zajęcia integracyjne po południu.

warsztaty artystyczne, warsztaty społeczne, warsztaty integracyjne, lekcje j. polskiego, wycieczki

sieci społecznościowe