Pomoc medyczna dla kombatantów Czerwca '56

Kombatanci Poznańskiego Czerwca '56 otrzymają kompleksową pomoc medyczną. Miejscy radni przyjęli do realizacji program, w ramach którego będą oni mieli zapewnione m.in.indywidualne porady i konsultacje lekarskie, badania laboratoryjne i profilaktyczne czy specjalistyczne diagnostykę i leczenie. Wszystko w jednym miejscu.

Zdjęcie przedstawia fragment pomnika Poznańskiego Czerwca 1956 r. Widać na nim napis, w który wsunięta jest czerwona róża. - grafika artykułu
Kombatanci Poznańskiego Czerwca '56 otrzymają kompleksową pomoc medyczną

Realizację programu promocji i ochrony zdrowia "Pakiet zdrowotny dla kombatantów Poznańskiego Czerwca 1956 r. na lata 2020-2022" powierzono Poznańskiemu Ośrodkowi Specjalistycznych Usług Medycznych oraz Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta. 

Głównym celem programu jest poprawa stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców posiadających uprawnienia kombatanckie - uczestników Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r. Zostanie im zapewniony dostęp do konsultacji i świadczeń medycznych bez konieczności zapisywania się i oczekiwania w kolejce do poradni specjalistycznych, zlokalizowanych w różnych miejscach Poznania. 

Objęcie biorących udział w programie kombatantów kompleksową opieką wpłynie na poprawę ich zdrowia i komfortu życia. Dzięki temu jak najdłużej będą mogli zachować sprawność i samodzielność. 

Koszt realizacji programu to 300 tys. zł (po 100 tys. zł w każdym roku). 

AJ

sieci społecznościowe