Poznań aktywny na rzecz migrantów

Poznań aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz migrantów. Zapoznanie się z problemami z jakimi spotykają się migranci z krajów nie należących do Unii Europejskiej, stanowi ważny czynnik projektowania zadań i działań w ramach samorządu. 

.
.

W ramach projektu ADMin4ALL Supporting Social Inclusion of Vulnerable Migrants in Europe w dniach 8 i 9 października 2019 roku odbyło się spotkanie w Mediolanie, którego organizatorem był: IOM - UN Migration. Pracownicy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych wzięli w nim udział.

ADMin4ALL to projekt europejski, finansowany przez Unię Europejską i wdrażany przez IOM w 7 krajach Unii. Projekt opiera się na Celach Zrównoważonego Rozwoju, które wzywają społeczność międzynarodową do "uczynienia miast i osiedli ludzkich bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi i sprzyjającymi włączaniu społecznemu". Projekt ma na celu wsparcie władz miejskich, jak również innych lokalnych instytucji i podmiotów niepaństwowych w zapewnieniu odpowiednich usług, dopasowanych do nowych, zróżnicowanych i rosnących populacji na obszarach miejskich w całej Unii Europejskiej. Spośród polskich miast, poza Poznaniem, w spotkaniach wzięli udział reprezentanci Gdańska, Krakowa, Wrocławia i Warszawy. Projekt zakłada kilka faz działań. Poznań gościł już uczestników warsztatów i było to działanie bezpośrednio ukierunkowane na poznanie problemu przemocy sekualnej wobec migrantów. Udział w projekcie ukierunkowany jest na wzmocnienie koordynacji ii wymianę doświadczeń pomiędzy miastami partnerskimi.

Spotkanie odbywało się w niezwykle klimatycznej la Fabbrica del Vapore, gdzie w ramach "Mid-Term Regional Consultation" wraz z przedstawicielami ponad 35 miast UE, Komisji Europejskiej, ministerstw krajowych, krajowych stowarzyszeń i instytutów badawczych omówione zostały sposoby radzenia sobie z wyzwaniami związanymi
z integracja społeczną i gospodarczą migrantów.