Kontynuacja szczepień przeciwko pneumokokom

18 marca 2016 r. Miasto rozstrzygnęło konkurs na realizatora programu profilaktyki zakażeń wywołanych pneumokokami wśród dzieci uczęszczających do miejskich żłobków i placówek wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie miasta Poznania, przebywających w miejskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych (w wieku od 2 miesiąca życia do ukończenia 36 miesiąca życia) oraz wśród dzieci w tym samym wieku, nieuczęszczających do wyżej wymienionych placówek, zameldowanych na stałe lub czasowo w Poznaniu - kontynuacja szczepień przeciwko pneumokokom, rozpoczętych w ramach programu w 2015 roku.

Komisja konkursowa w drodze konkursu wybrała Med-Polonię Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Obornickiej 262 w Poznaniu, na realizatora ww. programu.

Program skierowany jest wyłącznie do dzieci, które w ramach programu realizowanego w 2015 r. nie zostały zaszczepione w pełnym cyklu szczepień (ale otrzymały nie mniej jak jedną dawkę szczepionki) i zachodzi konieczność ich "doszczepienia". W ramach programu dzieci spełniające kryteria będą szczepione przeciwko pneumokokom szczepionką skoniugowaną Prevenar 13, zawierającą 13 serotypów bakterii Streptococcus pneumonice, zastosowaną w ubiegłorocznym programie.

Warunkiem podania dziecku szczepionki przeciwko pneumokokom będzie brak przeciwwskazań lekarskich do zaszczepienia i pisemna zgoda rodziców/ opiekunów prawnych dziecka na szczepienie.

Termin realizacji programu: od 22 marca 2016 do 31 grudnia 2016 r.

Realizator w pierwszej kolejności będzie zapraszał telefonicznie do udziału w programie rodziców/opiekunów prawnych dzieci, których termin kolejnego szczepienia przypadał na okres styczeń-marzec 2016 r.

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci mogą rejestrować dzieci do szczepień w następujący sposób:

a) osobiście w Przychodni Med.-Polonia przy ul. Starołęckiej 42 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 oraz w soboty od 8:00 do 12:00;

b) telefonicznie (dwie linie dedykowane):  505 759 517 oraz 513 097 313 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 oraz w soboty od 8:00 do 12:00.

UWAGA! Rejestrację prowadzi tylko i wyłącznie Med-Polonia Sp. z o.o.

PLACÓWKI MEDYCZNE BIORĄCE UDZIAŁ W PROGRAMIE/dzielnica Poznania:
1.Med-Polonia Sp. z o.o., ul. Starołęcka 42, 61-361 Poznań (Nowe Miasto)
2. CenterMed Poznań Sp. z o. o., ul. Św. Marcin 58/64, 61-807 Poznań (Stare Miasto)
3. "POFAM" SP. z o.o. Zespół Leczenia Środowiskowego, ul. Garczyńskiego 15/17, 61-527 Poznań (Wlda)
4. Przychodnia Medycyny Rodzinnej "MEDICA PRO FAMILIA", ul. Ziębicka 16 A, 60-164 Poznań (Grunwald)
5. Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Szlachetne Zdrowie", ul. Muszkowska 1, 60-443 Poznań (Jeżyce)

Informacje na temat realizacji ww. programu: http://www.medpolonia.pl/

sieci społecznościowe