Samorządy dla Polski

W czerwcu samorządowcy z całej Polski - w tym Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania - rozpoczęli debatę dotyczącą przyszłości polskich miast i wsi. Co jest najważniejsze dla ich mieszkańców? Co wymaga konkretnej zmiany, a co tylko ulepszenia? Teraz każdy może odpowiedzieć na te pytania, wpisując swoje uwagi na stronie internetowej.

.
.

4 czerwca, w 30. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów w powojennej Polsce, samorządowcy z całego kraju spotkali się w Gdańsku. Rozpoczęli tam ogólnokrajową debatę na temat przyszłości polskich wsi i miast. Zebrali najważniejsze dla ich mieszkańców sprawy i uporządkowali je w formie 21 Tez samorządowych.

Teraz każdy może wyrazić swoje zdanie na ich temat i wziąć udział w debacie. By to zrobić, wystarczy wejść na stronę internetową www.samorzadyDlaPolski.pl i zgłosić swoje uwagi i propozycje.

W drugiej połowie sierpnia w Poznaniu odbędzie się spotkanie konsultacyjne z udziałem prezydenta Jacka Jaśkowiaka oraz samorządowców z naszego regionu. Mieszkańcy miasta będą mieli okazję do zadania pytań i wyrażenia swoich opinii na temat 21 zaproponowanych przez samorządowców tez. 

Efektem konsultacji będzie 21 postulatów, które zostaną zaprezentowane w Gdańsku 31 sierpnia. Na ich podstawie samorządowcy przygotują projekty ustaw, które złożą do Sejmu RP nowej kadencji. 

/AW.GP/

Załączniki