Trwa Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach

Trwa Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach. Miasto Poznań włączyło się w akcję propagowania wiedzy o antybiotykach m. in. poprzez zorganizowanie ogólnodostępnej wystawy plakatów informujących o tym, kiedy stosowanie antybiotyków jest właściwe i jak je stosować w sposób odpowiedzialny, a także o zagrożeniach dla zdrowia, wywołanych antybiotykoopornością. Wystawa plakatów informacyjno-edukacyjnych odbędzie się w dniach 18-22 listopada w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 (parter, korytarz RTG) oraz w dniach 25-29 listopada w budynku Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17 (parter, korytarz przy salach sesyjnych).

.
.

Wprowadzenie antybiotyków w medycynie stało się przełomem w leczeniu wielu chorób i wciąż pozostaje głównym narzędziem walki z zakażeniami wywołanymi przez bakterie. Antybiotyki nie leczą natomiast chorób wirusowych takich jak grypa, czy przeziębienie. Nadużywanie i przyjmowane ich bez potrzeby powoduje rozwinięcie się oporności na ich działanie. Od wielu lat niestety obserwuje się narastający problem wzrostu oporności bakterii na antybiotyki. Z tego powodu 18 listopada w całej Europie obchodzony jest jako Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach. Dzień ten został ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską. Celem obchodów tego dnia jest promowanie wiedzy na temat odpowiedzialnego stosowania antybiotyków oraz zwiększenie świadomości, jakim zagrożeniem dla zdrowia każdego z nas jest zjawisko antybiotykooporności. Narastanie tego zjawiska to w dużej mierze skutek niewłaściwego stosowania i nadużywania antybiotyków. Oporność bakterii na działanie antybiotyków jest obecnie jednym z podstawowych problemów zdrowia publicznego na świecie. Dlatego tak bardzo ważne jest odpowiedzialne stosowanie antybiotyków, które może   pomóc w powstrzymaniu rozwoju opornych bakterii i utrzymaniu skuteczności antybiotyków na użytek przyszłych pokoleń. Temu właśnie mają służyć podejmowane przez różne instytucje kampanie informacyjno-edukacyjne związane z obchodami dnia i tygodnia wiedzy o antybiotykach.

W Polsce organizacją Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach i propagowaniem jego celów zajmuje się Narodowy Instytut Leków, który realizuje program zdrowotny Ministerstwa Zdrowia pn. "Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020". Szczegółowe informacje o tegorocznych obchodach Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach w Polsce, znajdują się na stronie internetowej "Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków" www.antybiotyki.edu.pl.

Odkrycie pierwszego antybiotyku (penicyliny) zostało dokonane w 1928 roku przez Alexandra Fleminga - szkockiego bakteriologa i lekarza, który zauważył, że przypadkowe zanieczyszczenie podłoża pleśnią Penicillium notatum powstrzymuje wzrost kultur bakterii z rodzaju Staphylococcus. Po odkryciu penicyliny przez Fleminga pojawiły się następne antybiotyki: naturalne, półsyntetyczne i syntetyczne, które znalazły szerokie zastosowanie w medycynie. Wprowadzenie antybiotyków do lecznictwa było przełomem w leczeniu chorób zakaźnych, dającym lekarzom oręż do walki z tymi chorobami, które do tej pory były przyczyną śmierci i chorób  milionów osób.

Załączniki