Większa pomoc dla rodziców wieloraczków

Świadczenie dla rodzin wieloraczków zostanie zwiększone - z 1000 do 1500 zł na każde dziecko. Tak zdecydowali radni podczas wtorkowej sesji. 

Na zdjęciu kobieta przytulająca dziecko - noworodka - grafika artykułu
Pomoc wypłacana jest raz na rok, maksymalnie do ukończenia przez wieloraczki 24 lat/ fot. pixabay

Zwiększone świadczenie to propozycja dla rodziców mających troje lub więcej dzieci urodzonych podczas jednego porodu. W Poznaniu mogą oni skorzystać z takiej formy pomocy od 2018 roku. Tylko w 2021 r. wypłacono 72 świadczenia.

Pomoc wypłacana jest raz na rok, maksymalnie do ukończenia przez wieloraczki 24 lat. Przysługuje matce albo ojcu dzieci, ale także ich opiekunowi faktycznemu (czyli osobie, która rzeczywiście opiekuje się wieloraczkami, jeśli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dzieci) lub opiekunowi prawnemu. Pieniądze wypłacane są niezależnie od sytuacji dochodowej, ale rodzice lub opiekunowie muszą spełniać pewne warunki.

Podstawowym z nich jest wychowywanie wieloraczków, czyli co najmniej trojga lub więcej dzieci urodzonych podczas jednego porodu. Rodzice (lub opiekunowie) powinni mieszkać w Poznaniu i w zeznaniach podatkowych wskazać stolicę Wielkopolski jako miejsce zamieszkania.

Wniosek o świadczenie można złożyć raz w roku w Poznańskim Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1 oraz ul. Małachowskiego 10. Do wniosku trzeba dołączyć komplet dokumentów. Wśród nich powinny być: kserokopie pierwszych stron zeznań podatkowych (lub ich odpowiedniki), kserokopie aktów urodzenia wieloraczków, i oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu się do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. Opiekunowie powinni też dołączyć odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie wieloraczków, bądź zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie wieloraczków oraz odpis orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego wieloraczków.

Szczegółowy wykaz potrzebnych dokumentów i więcej informacji o zasadach przyznawania świadczenia można znaleźć tutaj: pcs.poznan.pl/

AW

sieci społecznościowe