Dodaj obiekt - PORADNICTWO RODZINNE SPECJALISTYCZNE

"Akademia Rozwoju Rodziców" Fundacja Rozwoju Motylarnia

Opis

Kompleksowe działania  profilaktyczne wspierające rodzinę dotkniętą dysfunkcją i kryzysem, w prawidłowym funkcjonowaniu i wychowywaniu dzieci.

Celem nadrzędnym jest ochrona praw i interesów dziecka poprzez zapobieganie krzywdzenia dzieci zapewniając profesjonalne wsparcie ich rodzicom.

Adresatami programu są osoby z terenu Miasta Poznania z rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem, wychowujące dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia oraz spodziewające się dziecka.

Do programu mogą przystąpić zarówno pełne rodziny, osoby samodzielnie wychowujące dzieci jak i rodziny zastępcze.

Działania projektu skierowane są do rodziców i opiekunów którzy wymagają wsparcia w wypełnianiu swoich rodzicielskich zadań, ze względu na doświadczanie różnorodnych trudności opiekuńczo-wychowawczych oraz niski poziom wiedzy i umiejętności wychowawczych.

Wsparcie programu w szczególności powinno objąć te rodziny w których pojawia się jeden lub więcej z poniższych czynników ryzyka społecznego:

- Młodzi, niedoświadczeni rodzice pozbawieni wsparcia krewnych;

- Utrata pracy, konieczność zmiany miejsca zamieszkania, pogorszenie warunków życia;

- Rodzice lub partnerzy w kryzysie rozstania ;

- Przeżywanie żałoby przez jednego lub przez oboje rodziców;

- Rodzina wielodzietna, poważne trudności dotyczące rodzeństwa;

- Przewlekła, trudno lecząca się choroba u rodzica bądź dziecka;

- Starsze osoby jako opiekunowie małego wymagającego dziecka;

- Nieco wolniejszy rozwój mowy i rozumienia sytuacji społecznych u dziecka;

- Dziecko niepełnosprawne czy też dziecko z tak zwanymi "wyzwaniami wychowawczymi" - szczególnie wrażliwe, płaczące, nadaktywne ruchowo, dziecko, które zachowuje się agresywnie itp.;

- Rodziny adopcyjne i zastępcze wychowujące dzieci, które doświadczyły wczesnej separacji oraz innych doświadczeń traumatycznych.

Wróć do listy

sieci społecznościowe