Dodaj obiekt - PORADNIE RODZINNE

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny, Fundacja "Dziecko w Centrum"

Opis

Udzielanie wieloaspektowego wsparcia dzieciom oraz ich rodzicom, mającym trudności opiekuńczo-wychowawcze, przeżywającym kryzys, zmagającym się z różnymi problemami życiowymi poprzez m.in.:

- podnoszenie wiedzy o potrzebach dziecka i warunkach jego prawidłowego rozwoju oraz kształtowanie i doskonalenie umiejętności wychowawczych;

- promowanie wzorów dobrego rodzicielstwa oraz podniesienia świadomości społecznej w zakresie prawidłowej opieki nad dzieckiem;

- podnoszenie wiedzy o potrzebach dziecka i warunkach jego prawidłowego rozwoju oraz kształtowanie i doskonalenie umiejętności wychowawczych;

- udzielanie specjalistycznego poradnictwa dla rodziców małych dzieci w ich trudnościach opiekuńczo- wychowawczych - konsultacje, porady oraz praca terapeutyczna z rodziną.

Działania adresowane są do mieszkańców Poznania - rodzin potrzebujących wsparcia profilaktycznego bądź w sytuacji pojawienia się pierwszych czynników ryzyka społecznego w danej rodzinie.

Wróć do listy

sieci społecznościowe