Specjaliści wyróżniają następujące fazy spożywania alkoholu, które uznaje się za niebezpieczne i wymagające interwencji:

  • Ryzykowne spożywanie alkoholu to picie go w nadmiernych ilościach  niepociągające obecnie za sobą negatywnych konsekwencji, jednak pojawią się one, o ile obecny model picia nie zostanie zmieniony.
  • Szkodliwe picie alkoholu to takie, które powoduje zauważalne szkody zdrowotne: fizyczne (np. choroby wątroby) bądź psychiczne (np. stany depresyjne czy lękowe).
  • Zespół uzależnienia od alkoholu występuje wówczas, kiedy pojawią się takie objawy, jak silna potrzeba picia, upośledzenie kontroli picia, zespół abstynencyjny, zmiana tolerancji na alkohol, narastające zaniedbywanie innych przyjemności lub zachowań spowodowanych nadużywaniem alkoholu oraz kontynuowanie picia pomimo świadomości istnienia oczywistych dowodów na występowanie szkodliwych dla zdrowia następstw.

Osoby pijące alkohol mogą wielokrotnie w ciągu swojego życia zmieniać wzór spożywania go, postępując od abstynencji, poprzez picie o niskim poziomie ryzyka, do spożywania alkoholu w sposób wysoce ryzykowny i szkodliwy.

Osoby i rodziny zmagające się z problemami alkoholowymi doświadczają nie tylko kryzysu w zakresie kondycji zdrowia fizycznego i psychicznego, ale również muszą się zmagać
z problemami emocjonalnymi i psychospołecznymi. Uzależnienie od alkoholu determinuje prawidłowe funkcjonowanie na wielu płaszczyznach życia. Życie w rodzinie z problemem alkoholowym jest zwykle związane z ograniczeniem możliwości ekonomicznych zaspokojenia potrzeb, zdobycia wiedzy i wykształcenia, budowania kariery zawodowej, planowania satysfakcjonującej przyszłości. Występowanie problemów alkoholowych w rodzinie bardzo często wiąże się również z ryzykiem stosowania przemocy.

Problemy oraz negatywne skutki nadużywania alkoholu przenoszą się na wiele aspektów życia i funkcjonowania, stanowiąc problem społeczny. Dlatego działania w zakresie zapobiegania problemom alkoholowym i ich rozwiązywania są również przedmiotem szczególnej troski ze strony Miasta Poznania, które stara się projektować działania systemowe, które wzajemnie się przenikają

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej