Punkt Opieki Farmaceutycznej 75+

W ramach intensywnie prowadzonej polityki senioralnej Miasta, w maju  br. Miasto ponownie uruchomiło zadanie publiczne pn. "Punkt Opieki Farmaceutycznej dla mieszkańców Poznania 70+".

Realizacja zadania opiera się na współdziałaniu wielu dziedzin medycyny (w tym geriatrii) i farmacji, w celu poprawienia jakości życia seniorów. Zadanie  jest realizowane według wystandaryzowanego modelu, wypracowanego w ramach działalności naukowej Zakładu Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.    


Realizator programu

Polskie Towarzystwo Gerontologiczne ul. Kleczewska 61 lok. 63 w Warszawie, Odział Poznański, tel. kontaktowy: (61) 8738327, strona internetowa: www.egerontologia.pl, https://geriatria2019.wixsite.com/pof-70


Osoby uprawnione

Z bezpłatnych konsultacji ze specjalistą farmaceutą mogą skorzystać mieszkańcy Poznania, którzy spełniają następujące kryteria:

-   wiek 70 lat i powyżej (według rocznika urodzenia), tj. rok urodzenia 1950 lub wcześniej,

-   zameldowani są na stałe lub czasowo w Poznaniu.


Warunki udziału w programie

Warunkiem zapisania się osoby uprawnionej na bezpłatną konsultację jest przyjmowanie co najmniej 10 preparatów leczniczych i/lub suplementów diety.

Szczegółowe warunki rejestracji do Punktu Opieki Farmaceutycznej zawarte są w załączonym Regulaminie.


Miejsce i sposób załatwienia sprawy

Punkt Opieki Farmaceutycznej 70+ z uwagi na panującą epidemię COVID-19 działa na zasadzie telekonferencji. Spotkanie ze specjalistą odbywa się za pomocą komunikatorów: Messenger, WhatsApp lub poprzez połączenie telefoniczne. Jeśli senior wyrazi taką chęć spotkanie może odbywać się na zasadzie spotkania audio-video. Konsultacje odbywać się będą we wtorki. 

UWAGA! Senior nie ponosi kosztu połączenia telefonicznego podczas konsultacji. Specjalista oddzwania pod wskazany podczas rejestracji numer telefonu.

Konsultacje będą przeprowadzane indywidulanie  po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.

Aby umówić się na pierwszą wizytę w Punkcie  należy zadzwonić do POZnan* Kontakt pod numer telefonu: 61 646 33 44.               


Wymagane dokumenty

Na pierwszą wizytę należy przygotować następujące dokumenty:

  • dokument, w którym jest podany adres zamieszkania (np. dowód osobisty, rachunek za media, recepta lub wypis ze szpital) celem weryfikacji zamieszkania w Poznaniu;
  • listy wszystkich pobieranych preparatów (zarówno dostępnych na receptę, jak i bez);
  • dokumentacja medyczna (w tym aktualnych wyników badań, wyników konsultacji specjalistycznych, wypisów ze szpitala, itd.).

Załączniki


Informacje dodatkowe

Czas pierwszej wizyty to 30-60 minut. Podczas niej specjalista zbierze wywiad, medyczny i farmakoterapeutyczny, założy stosowną dokumentację oraz wyda ewentualne pierwsze zalecenia. Następnie (poza wizytą) dokona dokładnego przeglądu przyjmowanych preparatów i opracuje szczegółowe zalecenia. Podczas drugiej wizyty zostaną wydane opracowane szczegółowe zalecenia oraz ewentualny list skierowany do lekarza rodzinnego w tematyce farmakoterapii.

W celu jak najlepszego przygotowania się do wizyty i sprawnego przeprowadzania konsultacji zalecamy zapoznaniem się z wszelkimi informacjami przygotowanymi dla mieszkańców Poznania dotyczącymi projektu Punkt Opieki Farmaceutyczne 70+
adres strony:  
https://geriatria2019.wixsite.com/pof-70/informacje-o-t-pof

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej