PUNKT OPIEKI FARMACEUTYCZNEJ 75+

W ramach intensywnie prowadzonej polityki senioralnej Miasta, w październiku 2019 r. Miasto wdrożyło nowe zadanie publiczne pn. "Punkt Opieki Farmaceutycznej dla mieszkańców Poznania 75+". 17 października podpisano umowę z podmiotem realizującym zadanie, wybranym w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
z pominięciem otwartego konkursu ofert, przyznając dotację na utworzenie i działalność Punktu Opieki Farmaceutycznej.

Zadanie ma charakter pilotażowy i trwać będzie do końca 2019 roku. 

Realizacja zadania opiera się na współdziałaniu wielu dziedzin medycyny (w tym geriatrii) i farmacji,
w celu poprawienia jakości życia seniorów. Zadanie  jest realizowane według wystandaryzowanego modelu, wypracowanego w ramach działalności naukowej Zakładu Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.    


REALIZATOR PROGRAMU

Polskie Towarzystwo Gerontologiczne ul. Kleczewska 61 lok. 63 w Warszawie, Odział Poznański, tel. kontaktowy: (61) 8738327, strona internetowa: www.egerontologia.pl


OSOBY UPRAWNIONE

Z bezpłatnych konsultacji ze specjalistą farmaceutą mogą skorzystać mieszkańcy Poznania, którzy spełniają następujące kryteria:

-   wiek 75 lat i powyżej (według rocznika urodzenia), tj. rok urodzenia 1944 lub wcześniej,

-   zameldowani są na stałe lub czasowo w Poznaniu.


WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE

Warunkiem zapisania się osoby uprawnionej na bezpłatną konsultację jest przyjmowanie co najmniej 10 preparatów leczniczych i/lub suplementów diety.

Szczegółowe warunki rejestracji do Punktu Opieki Farmaceutycznej zawarte są w załączonym Regulaminie.


MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Punkt Opieki Farmaceutycznej 75+ mieści się w budynku Urzędu Miasta Poznania zlokalizowanym przy ul. 3 Maja 46 w Poznaniu (oznaczony pokój na parterze). Miejsce jest dostosowane dla potrzeb osób
z niepełnosprawnością ruchową.

Konsultacje będą przeprowadzane indywidulanie  po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.

Aby umówić się na pierwszą wizytę w Punkcie  należy zadzwonić do POZnan* Kontakt pod numer telefonu: 61 646 33 44.               


WYMAGANE DOKUMENTY

Na pierwszą wizytę należy zabrać ze sobą następujące dokumenty:

  • dokument potwierdzający, że jest się mieszkańcem Poznania i osobą uprawnioną ze względu na wiek,

w celu sprawnego przeprowadzania pierwszej wizyty należy zabrać ze sobą wszystkie przyjmowane leki, suplementy diety, zioła, a także dokumentację medyczną

Załączniki


INFORMACJE DODATKOWE

Czas pierwszej wizyty to 30-60 minut. Podczas niej specjalista zbierze wywiad, medyczny
i farmakoterapeutyczny, założy stosowną dokumentację oraz wyda ewentualne pierwsze zalecenia. Następnie (poza wizytą) dokona dokładnego przeglądu przyjmowanych preparatów i opracuje szczegółowe zalecenia. Podczas drugiej wizyty zostaną wydane opracowane szczegółowe zalecenia oraz ewentualny list skierowany do lekarza rodzinnego w tematyce farmakoterapii.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej