Rehabilitacja 65+

Rehabilitacja 65+ to działanie wpisujące się w politykę senioralną na rzecz poprawy jakości życia najstarszych mieszkańców Poznania, których stan zdrowia wymaga wsparcia. Miasto Poznań zdecydowało się sfinansować zakup świadczeń rehabilitacyjnych pacjentom, którzy oczekują na rehabilitację w miejskich podmiotach leczniczych. Z przeprowadzonej analizy kolejek na te świadczenia, wynika że czas oczekiwania dla niektórych pacjentów wynosi ponad 12 miesięcy. Zakup dodatkowych świadczeń dla seniorów nie tylko zmniejsza kolejkę oczekujących na zabiegi, ale również zawiera indywidualnie dobrany program rehabilitacyjny.  Miejsca rehabilitacji wyposażone są w profesjonalny sprzęt rehabilitacyjny gwarantujący wysoką jakość usług. Wygodne sale zabiegowe zapewniają komfort pacjentom, a zatrudnieni na oddziale specjaliści stosują nowoczesne metody terapeutyczne.


Osoby uprawnione

Z rehabilitacji mogą skorzystać osoby w wieku 65+, które są mieszkańcami Poznania i zostały zakwalifikowane do tego rodzaju świadczeń zdrowotnych przez odpowiedniego lekarza specjalistę i oczekują w placówce w kolejce na zlecone zabiegi. Podstawą przyjęcia pacjenta na rehabilitację jest skierowanie wystawione przez lekarza.


Miejsce i sposób załatwienia sprawy

Kwalifikacji na rehabilitację dokonuje lekarz oddziału rehabilitacyjnego na podstawie skierowania. Osoby zainteresowane skorzystaniem z bezpłatnych zabiegów mogą się zgłosić telefonicznie lub mailowo bezpośrednio do :

1) Ośrodka Rehabilitacji Dziennej

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu

Ul. Mogileńska 42

Tel. 61 87 38 708

e-mail: zolirm@mogilenska.pl

Kwalifikacja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z bezpłatnych zabiegów mogą się zgłosić telefonicznie lub mailowo oraz bezpośrednio do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej. Kwalifikacja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00 - na podstawie wymienionych poniżej wymaganych dokumentów.

Zabiegi rehabilitacyjne odbywają się w godzinach od 06:00 do 8:00

2) Dzienny Oddział Rehabilitacyjny

Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych (POSUM)

Al. Solidarności 36 Budynek B, 1 piętro, 61-696 Poznań

Tel. 61 647 77 72

e-mail: rejestracja.dor@posum.pl

Pacjenci mogą dokonywać rejestracji wizyt w POSUM bezpośrednio - osobiście lub przez osoby trzecie: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 19.00, telefonicznie: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.25 - 16.00 pod numerem telefonu (61) 647 77 80 lub za pomocą poczty elektronicznej.


Wymagane dokumenty

Skierowanie - Podstawą przyjęcia pacjenta na rehabilitację jest skierowanie wystawione przez:

 lekarzy z odziału:

 • urazowo-ortopedycznego,
 • chirurgicznego,
 • neurochirurgicznego,
 • neurologicznego,
 • reumatologicznego,
 • chorób wewnętrznych,
 • onkologicznego,
 • urologicznego,
 • rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej, kardiologicznej,
 • ginekologicznego.

lekarzy z poradni:

 • rehabilitacyjnej,
 • urazowo - ortopedycznej,
 • neurologicznej,
 • reumatologicznej,
 • poradni wad postawy.

oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku zaostrzeń schorzeń przewlekłych.

Uwaga !

Na skierowaniu musi być czytelna pieczątka nagłówkowa jednostki kierującej z aktualnym numerem umowy z NFZ, numerem REGON i numerem kodu resortowego oraz czytelna pieczątka lekarza wystawiającego skierowanie. Do skierowania należy dołączyć wyniki badań potwierdzające rozpoznanie.

Dokumenty w dniu zgłoszenia na badanie lekarskie: pacjent powinien posiadać dowód osobisty (PESEL), dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne oraz inne dokumenty potwierdzające schorzenia i stanowiące podstawę do adekwatnego do schorzenia dobrania zabiegów rehabilitacyjnych.


Informacje dodatkowe

Brak dokumentów do pobrania - skierowanie wypełnia lekarz.

Dodatkowe informacje dostępne są bezpośrednio na stronach internetowych realizatorów.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej