Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego

Uruchomienie czasowej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego jest odpowiedzią Miasta Poznania na potrzebę nieustannej poprawy jakości życia osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, których stan zdrowia ogranicza funkcjonowanie oraz czynny udział w życiu publicznym i społecznym. Projekt ten ma zapewnić szybki i bezpłatny dostęp do sprzętu, który w danym momencie jest niezbędny do wsparcia potrzebujących w środowisku zamieszkania. W ramach wypożyczalni osoby zainteresowane mogą wypożyczyć:

- łóżka rehabilitacyjne/łóżka szpitalne

- wózki inwalidzkie
- kule inwalidzkie
- laski
- materace przeciwodleżynowe
- balkoniki
- chodziki
- wodoodporne pokrowce na materace
- inhalatory
- koncentratory tlenu
- odsysacze
- wózki toaletowe
- krzesła toaletowe

Załączniki


Osoby uprawnione

Z usług wypożyczalni mogą skorzystać osoby w wieku 70+, ze szczególnym uwzględnieniem osób w trudnej sytuacji finansowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które ze względu na stan zdrowia będą wymagały wsparcia z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach z bezpłatnego wypożyczenia sprzętu mogą skorzystać osoby poniżej 70 r. na podstawie przedstawionych dodatkowych informacji dot. sytuacji materialno - bytowej.


Miejsce i sposób załatwienia sprawy

Wypożyczalnia sprzętu jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt kościelnych. Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług wypożyczalni składają zamówienie za pośrednictwem Biura Poznań Kontakt Urzędu Miasta Poznania pod numerem telefonu: 61 646 33 44. 

Dodatkowo przyjmowanie zgłoszeń oraz załatwienie niezbędnych formalności i odbiór sprzętu (po wcześniejszym umówieniu daty) realizowane są w siedzibie Caritas Archidiecezji Poznańskiej w Poznaniu, przy ul. Rynek Wildecki 4a; telefon: 61 835 68 50 Sprzęt można również odebrać, po wcześniejszym umówieniu, z pomieszczeń magazynowych zlokalizowanych przy ul. Sędziwoja 46 w Poznaniu (Antoninek).


Wymagane dokumenty

W celu wypożyczenia sprzętu wnioskodawca musi przedłożyć:

  • wniosek o wypożyczenie sprzętu
  • zaświadczenie lekarskie w celu potwierdzenia faktycznej konieczności skorzystania z usług wypożyczalni (ewentualnie wypis ze szpitala)
  • upoważnienie do odbioru sprzętu (opcjonalnie - jeśli osobą odbierającą sprzęt nie będzie osobą korzystającą lub podpisująca umowę użyczenia).

Wymienione dokumenty z wyjątkiem zaświadczenia lekarskiego, można pobrać z zakładki "dokumenty do pobrania" lub na stronie: https://caritaspoznan.pl/miejska-wypozyczalnia-sprzetu-rehabilitacyjnego.


Dokumenty do pobrania

W celu wypożyczenia sprzętu beneficjent musi przedłożyć:
- wniosek o wypożyczenie sprzętu
- zaświadczenie lekarskie w celu potwierdzenia faktycznej konieczności skorzystania z usług wypożyczalni (ewentualnie wypis ze szpitala)
- upoważnienie do odbioru sprzętu (opcjonalnie - jeśli osobą odbierającą sprzęt nie będzie osobą korzystającą lub podpisująca umowę użyczenia).
Załączniki do pobrania: (w przesłanym pliku)
Wzory w/w dokumentów są dostępne na stronie www.caritaspoznan.pl w zakładce "Do pobrania".

Załączniki


Seniorzy od 70 roku życia, zamieszkali w Poznaniu ze szczególnym uwzględnieniem osób w trudnej sytuacji finansowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) mogą bezpłatnie wypożyczyć sprzęt na okres 3 miesięcy (w wyjątkowych sytuacjach z możliwością przedłużenia do 6 miesięcy), czyli do czasu, kiedy osoba wypożyczająca załatwi formalności związane z uzyskaniem dofinansowania do zakupu i dokonała zakupu potrzebnego sprzętu.

Wypożyczenie sprzętu odbywa się na podstawie umowy użyczenia zawartej pomiędzy Caritas Archidiecezji Poznańskiej a osobą wypożyczającą.

Umowa zawierana jest na okres 3 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach może nastąpić przedłużenie umowy na okres kolejnych 3 miesięcy. Przedłużenie jest zawierane w formie pisemnej.

Wypożyczalnia nie świadczy usługi dowozu wypożyczonego sprzętu do miejsca zamieszkania.

W przypadku, gdy Wypożyczający nie może osobiście wypożyczyć/odebrać sprzętu, upoważnia osobę trzecią reprezentującą go w chwili podpisywania umowy. Osoba upoważniona winna posiadać dokument tożsamości oraz upoważnienie, którego wzór znajduje się na stronie internetowej www.caritaspoznan.pl w zakładce "Do pobrania".

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej