Wystawa pokonkursowa - Kalendarze 2017

19 grudnia 2016 - 3 stycznia 2017

Na wystawie prezentowano prace uczniów Technikum Poligraficzno-Administracyjnego, którzy wykonali je w ramach VI Szkolnego Konkursu Kalendarzy 2017 i Kart Świąteczno-Noworocznych. Autorzy kalendarzy kształcą się w zawodach: technik cyfrowych procesów graficznych, technik procesów drukowania, technik organizacji reklam.

Organizator wystawy: Zespół Szkół Zawodowych nr 6 im. J. Lelewela przy ul. Działyńskich w Poznaniu.