Park im. Henryka Wieniawskiego

Park powstał w latach 1907-1910 po zburzeniu murów miejskich. W okresie międzywojennym Poznaniacy nazywali ten teren "Teatralką" od pobliskiego Mostu Teatralnego. Spośród gatunków w większości występują kasztanowce, a pojedynczo lipy, klony, robinie, morwa i oliwnik. Atrakcyjnym elementem jest alpinarium obsadzone płożącymi roślinami iglastymi.

sieci społecznościowe